Härkäpavun teollisen prosessoinnin ja metioniinitäydennyksen vaikutus lypsylehmien maitotuotokseen ja maidon koostumukseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202011114412
Title: Härkäpavun teollisen prosessoinnin ja metioniinitäydennyksen vaikutus lypsylehmien maitotuotokseen ja maidon koostumukseen
Alternative title: Effects of industrial processing of faba bean and methionine supplementation on milk yield and milk composition of dairy cows
Author: Tauriainen, Vappu
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202011114412
http://hdl.handle.net/10138/321283
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotieläintiede
Animal Science
Husdjursvetenskap
Abstract: Härkäpapu (Vicia faba) on potentiaalinen kotimainen täydennysvalkuaisrehu, ja sen siemenet sisältävät runsaasti raakavalkuaista ja tärkkelystä. Härkäpavun valkuaisessa on kuitenkin vain vähän metioniinia ja se hajoaa pötsissä nopeasti, mikä heikentää härkäpavun ruokinnallista arvoa. Valkuaisen hajoamisnopeutta voidaan mahdollisesti hidastaa härkäpavun teollisella lämpö- ja höyrykäsittelyllä. Tämän kokeen tarkoituksena oli tutkia, voidaanko teollisella prosessoinnilla ja ruokinnan metioniinitäydennyksellä vaikuttaa lypsylehmien maitotuotokseen ja maidon koostumukseen. Tutkimus toteutettiin Helsingin yliopiston Viikin opetus- ja tutkimustilan navetassa 6.1.2018 – 21.4.2018. Kokeessa oli mukana 5 ayrshirerotuista pötsifistelöityä lypsylehmää. Koemalli oli 5 x 5 latinalainen neliö kolmen viikon koejaksoin. Koekäsittelyinä olivat isonitrogeeniset valkuaisruokinnnat rypsirouhe (RR), härkäpapujauho (HJ), teollisesti käsitelty härkäpapurouhe (HR) sekä metioniinillä täydennetyt (juoksutusmahainfuusio 15 g/vrk) härkäpapuruokinnat HJM ja HRM. Lehmät söivät koeseosrehuja vapaasti. Seosrehut pohjautuivat hyvin sulavaan (D-arvo 706 g/kg ka) 1. sadon timotei-nurminatasäilörehuun (Phleum pratense - Schedonorus pratensis). Tutkittavien valkuaisrehujen lisäksi seosrehu sisälsi ohra-kaura -seosta, melassileikettä ja kivennäistä. Väkirehun osuus seosrehujen kuiva-aineesta oli 38 %. Härkäpapuruokinnat (HJ, HJM, HR, HRM) lisäsivät kuiva-aineen syöntiä keskimäärin 1,6 kg/pv rypsiruokintaan verrattuna, mutta tällä ei ollut vaikutusta maitotuotokseen, joka oli kokeessa keskimäärin 27,7 kg/pv. Raakavalkuaisen ja tärkkelyksen saannit olivat suuremmat härkäpapuruokinnoissa rypsiruokintaan verrattuna. Rypsirouhe sisälsi härkäpapua enemmän kokonaisrasvaa, mikä lisäsi kokonaisrasvan saantia rypsiruokinnassa. Härkäpapuruokinnat lisäsivät raakavalkuaisen sulavuutta ja maidon valkuaispitoisuutta rypsiruokintaan nähden. Härkäpavun teollinen käsittely lisäsi suuntaa antavasti maito- ja laktoosituotosta (HJ, HJM vs. HR, HRM). Sen sijaan metioniinitäydennyksellä ei saatu vastetta maito- tai valkuaistuotokseen (HJ, HR vs. HJM, HRM). Härkäpapuruokinnat lisäsivät maitorasvan tyydyttyneiden de novo -rasvahappojen pitoisuutta ja vähensivät pitkäketjuisten kerta- ja monityydyttymättömien rasvahappojen pitoisuutta rypsiruokintaan verrattuna. Ruokinnoilla oli hyvin vähän vaikutusta pötsifermentaatioon tai plasman energiametaboliitteihin. Tämän tutkimuksen perusteella härkäpapu oli valkuaisrehuna maittavaa ja se korvasi rypsiä lypsylehmien ruokinnassa vaikuttamatta tuotokseen. Härkäpavun teollinen käsittely lisäsi suuntaa antavasti maitotuotosta. Härkäpapuruokinnat lisäsivät maitorasvan tyydyttyneiden de novo -rasvahappojen pitoisuutta ja vähensivät tyydyttämättömien rasvahappojen pitoisuutta. Metioniinitäydennyksestä ei ollut hyötyä tässä tutkimuksessa.Faba bean (Vicia faba) has potential as a domestic supplemental protein feed, as its seeds are rich in crude protein and starch. However, faba bean protein is low in methionine and highly degradable in the rumen, which reduces its nutritional value. The rate of protein degradation can potentially be decreased by industrial heat and steam treatment. The aim of the study was to investigate how feed industrial processing and methionine supplementation can affect the milk yield and milk composition of dairy cows. The study was conducted at the research farm of the University of Helsinki in Viikki from 6.1.2018 to 21.4.2018. Five multiparous Finnish Ayrshire cows with ruminal fistulas participated in the study, which utilized a 5x5 Latin square study design with three-week trial periods. The five experimental treatments consisted of the following isonitrogenous protein feeds: rapeseed meal (RR), milled faba bean (HJ), roasted (industrial heat treatment) faba bean (HR) and methionine-supplemented (15 g/day omasal infusion) faba bean feeds HJM and HRM. The cows were fed TMR (total mixed ratio) ad libitum. TMR was based on first cut timothy and meadow fescue grass silage (D-value 706 g/kg dry matter), including a mixture of barley-oats, sugar beet pulp and a mineral supplement. The share of concentrate in the dry matter of TMR was 38 %. Faba bean feedings (HJ, HJM, HR, HRM) increased dry matter intake by an average of 1.6 kg/day compared to rapeseed feeding, but this had no effect on milk yield, which averaged 27.7 kg/day in the experiment. Crude protein and starch intakes were higher in faba bean feedings compared to rapeseed feeding. Rapeseed meal contained more fat than milled and roasted faba beans, which increased total fat intake in rapeseed feeding. Faba bean feedings increased the digestibility of crude protein and the protein content of milk compared to rapeseed feeding. Roasting of faba beans tended to increase milk and lactose yields (HJ, HJM vs. HR, HRM). However, methionine supplementation had no effect on milk or protein yield (HJ, HR vs. HJM, HRM). Faba bean feedings increased the content of saturated de novo fatty acids in milk fat and decreased the content of long-chain mono- and polyunsaturated fatty acids compared to rapeseed feeding. Feeding had little effect on rumen fermentation or plasma energy metabolites. According to this study, faba beans were palatable as a supplementary protein feed and it was possible to replace rapeseed meal by milled or roasted faba beans without a decrease in total dry matter intake or milk yield. Roasting of faba bean tended to increase milk yield compared to milled faba bean. Faba bean feeds increased the content of saturated de novo fatty acids and reduced the content of unsaturated fatty acids. Methionine supplementation had no effect on milk production in this study.
Subject: härkäpapu
prosessointi
lämpökäsittely
metioniini
infuusio
lypsykarja
faba bean
processing
heat treatment
methionine
infusion
dairy cow


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tauriainen_Vappu_maisterintutkielma_2020.pdf 782.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record