Päättäjien Metsäakatemian vaikuttavuuden evaluointi

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202011114421
Title: Päättäjien Metsäakatemian vaikuttavuuden evaluointi
Alternative title: Effectiveness Evaluation of the Forest Academy for Decision-makers
Author: Ylönen, Lyydia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202011114421
http://hdl.handle.net/10138/321289
Thesis level: master's thesis
Discipline: Metsäekonomia ja markkinointi
Forest Economics and Marketing
Skogsekonomi och marknadsföring
Abstract: Metsäakatemia on hyvin tunnettu konsepti, joka kehitettiin yli 20 vuotta sitten. Toimintaa ja sen vaikuttavuutta on syytä arvioida säännöllisin väliajoin. Mitä Metsäakatemian avulla on saavutettu metsäalalla ja laajemmin yhteiskunnassa? Metsäakatemian tavoitteena on toimia linkkinä metsäalan ja muun yhteiskunnan välillä, herättää kiinnostusta metsäalaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia kohtaan, luoda verkostoja eri toimijoiden välille sekä tuoda ärsykkeitä metsäalan toimijoille yhteiskunnan muilta sektoreilta. Vuorovaikutteisuus, laadukkaat alustukset ja vierailukohteet sekä useampipäiväisen kurssin luoma yhteishenki ovat konseptin keskiössä. Olen evaluoinut Metsäakatemian toiminnan onnistumista ja vaikuttavuutta haastattelututkimuksella. Haastateltaviksi valitsin eri taustaisia metsäakateemikkoja, joiden kurssista oli kulunut joitakin vuosia eli heillä on ollut aikaa hyödyntää Metsäakatemian sisältöä ja verkostoja. Työn haastatteluanalyysi on tehty keväällä 2016. Tutkimuksen taustamateriaalina hyödynsin 20 vuoden aikaisia Metsäakatemian materiaaleja analysoimalla kurssilla käytyjä teemoja ja niiden muutoksia toimintavuosien aikana. Aiemman evaluoinnin tuloksia on hyödynnetty tutkimuksen suunnittelussa, ja niitä on myös kiinnostava verrata tämän tutkimuksen havaintoihin. Metsäakatemia on onnistunut luomaan mieleen jäävän neljäpäiväisen kurssikokemuksen osallistujille. Yli 20 vuoden aikana intensiivisen kurssin on käynyt moni päättäjä, joten Suomen metsäalan perusteiden ymmärrys on saatu pidettyä hyvänä. Metsäakatemialla on ollut vaikutuksensa alan hyväksyttävyyteen ja kansalliseen metsäkonsensukseen. Konsepti on ollut toimiva, sillä se on luonut uusia suhteita, lisännyt tietoisuutta metsäalasta sekä tuonut esille alan laaja-alaisuuden. Metsäakatemian kaltaiselle toimijalle on kysyntää myös tulevaisuudessa. Samalla Metsäakatemian on tärkeä tavoittaa oikeinkohdennettu, vaikuttava ja sitoutunut osallistujakunta. Konsepti vaatii myös kehittämistä, sillä yhteiskunnallinen ja metsäalan toimintaympäristö on muuttunut yhä hektisemmäksi ja globaalimmaksi, metsäala biotaloudeksi ja alaa kohtaan on uusia odotuksia esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyen. Metsäakatemian pitäisi pystyä vastaamaan yhä monitahoisempiin kysymyksiin vaikuttavasti. Se vaatii Metsäakatemian sisältöjen ja menetelmien kehittämistä, rohkeutta ja määrätietoisuutta tehdä yhteistyötä poikkialaisesti ja entistä vuorovaikutteisemmin kuitenkaan laiminlyömättä metsäalan perusasioita. Metsäakatemian tulisi pohtia toimintansa strategista kehittämistä muuttunut toimintaympäristö huomioiden. Toiminnan kaksisuuntaiseen ja vuorovaikutteiseen viestintään on edelleen kiinnitettävä huomiota.The Forest Academy for Decision-makers is a well-known concept. It is necessary to evaluate the concept occasionally as it was created already in 1995. The goal of the Forest Academy is to increase dialogue between forest sector and rest of society by providing a forum to arouse interest towards forest issues and the possibilities that the field can provide for society, create new networks and provide stimulations for forest professionals from other sectors. Interaction, high-class presentations and attractions and the unique course spirit are in the core of the concept. I have evaluated the impact and effectiveness of the Forest Academy forums in this quality study. I have studied weather the concept has been able to affect in decision making or has something been achieved in the forest sector or wider in the society by utilizing networks or substance from the courses. I have interviewed course participants in 2016. Additionally, I have analyzed the course themes and how those have been changed during the past 20 years. I have used the previous evaluation study of the Forest Academy forums for planning this study and it is also valuable to compare results between these studies. The Forest Academy has improved the understanding of the Finnish forest sector among decision-makers. The acceptability of the forest sector and forest utilization and the national consensus in forest issues have strengthened by the Forest Academy. It has offered a memorable four-day-course experience for over thousand decision-makers. The concept has worked effectively as it has created new networks, added knowledge of the forest sector, and introduced how pervasive the forest and natural resource sector is. The results support the future demand for this kind of forum. At the same time, it is important to reach appropriate, effective, and committed participants for the upcoming courses. However, the concept needs developing as society and operational environment has become more hectic and global, forest sector is nowadays part of the bioeconomy and the whole natural resources and bioeconomy field faces strong expectations how to tackle the climate change and maintain biodiversity. The Forest Academy would need to answer more and more complex and wider topics. It demands development of the concept structure, encourage for interdisciplinary collaboration with various interest groups, even more interactive working during the courses, and bolder visions of the future role of forests. However, the basic knowledge of the forest related issues cannot be neglect. Forest Academy would need to consider, how to coordinate continuous and more determined developing, which takes into account the different operational environment than 20 years ago. The Forest Academy should still regard that the two-way communication really works in practice.
Subject: vaikuttajaviestintä
vaikuttavuus
viestintä
vaikuttavuusarviointi
metsäala
public affairs
effectiveness
communication
social impact
evaluation
forest sector


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record