Gerberan (Gerbera hybrida) HMC biosynteesi

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202011114405
Title: Gerberan (Gerbera hybrida) HMC biosynteesi
Author: Nyberg, Paulina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202011114405
http://hdl.handle.net/10138/321300
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvintuotannon biologia
Plant Production Biology
växtproduktions biologi
Abstract: Kasvit tuottavat ensisijaisen aineenvaihdunnan eli primaarimetabolian avulla tarvitsemansa amino-, nukleiini- ja rasvahapot. Näitä molekyylejä kasvit käyttävät kasvuun ja kehitykseen sekä elintoimintojensa turvaamiseen. Suuri osa primaarimetabolian geeneistä on hyvin konservoituneita eli ne ovat säilyneet lähes muuttumattomana kasvilajista toiseen miljoonien vuosien ajan. Sekundaarimetaboliitteja kasvit tuottavat vuorovaikuttaakseen ympäristönsä kanssa. Sekundaarimetaboliittien biosynteesin voi laukaista esimerkiksi kasvin kokema stressi, joka aiheutuu kasvinsyöjistä, taudinaiheuttajista, toisista kasveista tai jos kasvi altistuu liikaa ultraviolettisäteilylle. Ympäristötekijöillä, kuten pH:lla, veden saatavuudella, lämpötilalla ja maaperän suolapitoisuudella on myös suuri vaikutus sekundaarimetaboliittien biosynteesiin sekä vaihteluun saman kasvilajin sisällä. Suurin osa kasvien sekundaarimetaboliiteista syntetisoidaan sikimaatti-, isoprenoidi- ja polyketidireittiä pitkin. Polyketidit toimivat muun muassa pigmentteinä ja osana kasvin puolustusjärjestelmää. Gerberassa esiintyy harvinaista polyketidijohdannaista, 4-hydroksi-5-metyylikumariinia (HMC), jonka biosynteesistä 2-pyronisyntaasi G2PS2:n on päätelty vastaavan. Tässä tutkielmassa selvitettiin g2ps2:n osallisuutta HMC:n biosynteesiin käyttämällä Virus induced gene silencing (VIGS)- menetelmää sekä proteiinin ylituottoa gerberan kallussolukossa. VIGS- menetelmä ei toiminut tässä kokeessa g2ps2- geenin aikaisen ekspression takia. Kokeet gerberan Regina- lajikkeen kallussolukossa sen sijaan vaikuttivat lupaavilta ja kallus osoittautui hyödylliseksi menetelmäksi gerberan polyketidisyntaasien tutkimiseen.
Subject: polyketidisyntaasi
gerbera
4-hydroksi-5-metyylikumariini
VIGS
kallus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Nyber_Paulina_pro gradu_2020.pdf 1.198Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record