Toteutuneet valintaerot ayrshire- ja holsteinlehmien valintapoluissa ennen ja jälkeen genomisen valinnan alkamisen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012104943
Title: Toteutuneet valintaerot ayrshire- ja holsteinlehmien valintapoluissa ennen ja jälkeen genomisen valinnan alkamisen
Alternative title: Realized selection differentials in selection paths of sires of cows and dams of cows in holstein and ayrshire breeds before and after the introduction of genomic selection
Author: Ansio, Terhi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012104943
http://hdl.handle.net/10138/322778
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotieläintiede
Animal Science
Husdjursvetenskap
Abstract: Lypsykarjanjalostuksessa siirryttiin genomisen valinnan aikakauteen noin kymmenen vuotta sitten. Tämän tutkielman tavoitteena oli verrata toteutuneita valintaeroja ja sukupolvien välistä aikaa ayrshire- ja holstein-rotuisten lehmävasikoiden isä-tytär ja emä-tytärvalintapoluissa jälkeläisarvosteluun ja genomiseen valintaan perustuvissa jalostusohjelmissa. Jälkeläisarvosteluun perustuvaa jalostusohjelmaa kuvasivat vuosina 2008–2009 syntyneet ja genomiseen valintaan perustuvaa jalostusohjelmaa vuosina 2015–2016 syntyneet lehmävasikat, joista rajattiin tarkasteltavaksi erikseen lehmävasikat, jotka olivat ensikoita vuosina 2010–2011 ja 2017–2018. Tutkimuksen aineisto saatiin Faba osk:lta ja laskenta suoritettiin R-ohjelmistolla. Lehmävasikoiden emien valintaero kasvoi emä-tytärpolussa ayrshirellä 1,55 NTM-pistettä ja holsteinilla 1,69 NTM-pistettä tutkittavien vuosiluokkien välillä. Ensikoiden emien valintaerot olivat lehmävasikoiden emien valintaeroja suurempia. Lehmävasikoiden isien valintaerot olivat ayrshirellä 4,83 NTM-pistettä ja holsteinilla 1,98 NTM-pistettä suurempia genomiseen valintaan perustuvan jalostusohjelman aikana. Sukupolvien välinen aika lyheni ayrshirellä 5,3 vuodesta 3,3 vuoteen ja holsteinilla 5,0 vuodesta 3,1 vuoteen. Suurin vaikutus oli isä-poikapolulla, jossa sukupolvien välinen aika lyheni ayrshirellä 61 % ja holsteinilla 65 %. Isä-tytärpolussa aika lyheni ayrshirellä 31 % ja holsteinilla 32 % ja emä-poikapolussa ayrshirellä 45 % ja holsteinilla 30 %. Emä-tytärpolun sukupolvien välisessä ajassa ei tapahtunut kummallakaan rodulla muutosta. Valintaerot isä-tytärpolussa olivat selvästi suurempia holsteinilla kuin ayrshirellä sekä jälkeläisarvostelun että genomisen valinnan aikana. Ayrshiren valintaerot kasvoivat enemmän tutkittavien vuosiluokkien välillä. Ensikoiden emien ja isien valintaerot olivat hieman lehmävasikoiden emien ja isien valintaeroja suurempia. Sukupolvien välinen aika on odotetusti laskenut ja suurin muutos on tapahtunut isä-poikapolussa.Genomic selection was adopted by dairy cattle breeding industry approximately ten years ago. The aim of this study was to compare realized selection differentials and generation intervals of ayrshire and holstein cows in two selection paths, sires of cows and dams of cows in breeding programs that were based either on progeny testing or genomic selection. Progeny testing was characterized by cow calves that were born in 2008–2009 and genomic selection by calves that were born in 2015–2016. These age groups were split further into groups of first calving heifers that had calved during 2010–2011 or 2017–2018. Data for this study was received from Faba co-op and analysis of the data was performed with R-software. Selection differentials in the selection path of dams of cows increased by 1,55 NTM units in ayrshire and 1,69 NTM units in holstein breed between the age groups. Selection differentials of the dams of the first calving heifers were a bit higher than that of the dams of the cow calves. Selection differentials in the sires of cows path were 4,83 NTM units higher in ayrshire and 1,98 NTM units higher in holstein in the breeding program based on genomic selection than progeny testing. Generation interval reduced from 5,3 to 3,3 years in ayrshire and from 5,0 to 3,1 years in holstein breed. Biggest reduction in generation interval was observed in the selection path of sires of bulls, where the generation interval reduced 61 % in ayrshire and 65 % in holstein breed. Sires of cows path showed 31 % reduction in ayrshire and 32 % reduction in holstein and dams of bulls path 45 % reduction in ayrshire and 30 % reduction in holstein breed. Transfer from breeding program based on progeny testing to breeding program based on genomic selection had no influence on the generation interval of the dams of cows path. Selection differentials in the sires of cows path were higher in holstein than in ayrshire in both progeny testing and genomic selection schemes and they increased more in ayrshire breed. Selection differentials of the sires and dams of first calving heifers were a bit higher than of the dams and sires of all cow calves. As expected, genomic selection has reduced generation interval and the biggest change has occurred in sires of bulls path.
Subject: valintaero
genominen valinta
sukupolvien välinen aika
ayrshire
holstein
selection differential
genomic selection
generation interval


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record