Pohjamaan tiivistymisen pitkäaikaisvaikutus maan makrohuokosiin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012104909
Title: Pohjamaan tiivistymisen pitkäaikaisvaikutus maan makrohuokosiin
Author: Malmilehto, Sakari
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012104909
http://hdl.handle.net/10138/322779
Thesis level: master's thesis
Discipline: Agroteknologia
Agrotechnology
Agroteknologi
Abstract: Maaperä on ihmiskunnalle tärkeä resurssi ja sen kunto vaikuttaa suuresti maapallon ravinnon riittävyyteen. Eräs maaperälle haitallinen ilmiö on maan iivistyminen. Tiivistymisen tiedetään aiheutuvan erityisesti, kun pellolla käytetään raskaita koneita, joissa on suuret rengaspaineet. Lisäriskin tiivistymiselle tuo kostea maa, joka on kuivaa maata tiivistysalttiimpaa. Tiivistymisellä tarkoitetaan maan tiheyden muutosta. Tiivistyessään maan tiheys kasvaa samalla kun ilmalla täyttyneiden huokosten osuus pienenee. Ongelmaksi muodostuu myös huokosten jatkuvuus, sillä tiivistyminen saattaa katkaista jatkuvan maahuokosen. Tällöin maan vesi- ja ilmatalous kärsii. Työn tavoitteena oli tarkastella, pystyykö 30 vuotta sitten aiheutetun tiivistymän edelleen havaitsemaan maaprofiilissa ja kuinka suuret erot tiivistetyllä ja tiivistämättömällä maalla on. Työssä rakennetiin katkaisulaite, jolla pystyttiin pilkkomaan maanäyte tasaisesti eri kerroksiin kuvauksia varten. Mittausten perusteella ei 0 – 40 cm maanäytteiden kyllästetyn maan vedenjohtavuudessa ja makrohuokosten tilavuudessa ollut tilastollisesti merkitsevää eroa koejäsenten välillä. Näytteiden vähäinen määrä vaikutti todennäköisesti osaltaan tuloksiin.Tutkimus oli osa POSEIDON- hanketta (Persistant effects of subsoil compaction on soil ecological services and functions), jossa pyrittiin selvittämään tiivistymisen vaikutuksia.
Subject: Makrohuokonen
Maan tiivistyminen
Maan vesitalous
Pohjamaa


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record