Skyltar på tre språk : översättning av detaljtexter i kontext av lokalisering

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012155085
Title: Skyltar på tre språk : översättning av detaljtexter i kontext av lokalisering
Author: Viitanen, Viia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies 2010-2017
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012155085
http://hdl.handle.net/10138/323046
Thesis level: master's thesis
Abstract: Käsittelen tutkielmassani detaljitekstien käännöksiä ​Aku Ankka​ ja ​Kalle Anka & C:o -sarjakuvalehdissä. Selvitän vertailevan analyysin keinoin, millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä detaljiteksteihin liittyvissä visuaalisissa ja verbaalisissa käännösstrategioissa on havaittavissa ja pohdin niiden suhdetta lähtötekstiin, joka on kansainvälisen lokalisaatioliiketoiminnan tuote. Taustoitan tutkimustani kuvailemalla sarjakuvan erityispiirteitä semioottisena kokonaistekstinä sekä kuvailemalla sarjakuvien kääntämiseen liittyviä erityispiirteitä ja sarjakuvakäännöstutkimuksen historiaa. Tutkimuksen teoreettinen tausta pohjautuu Federico Zanettinin näkemykseen lokalisoinnista sarjakuvan tutkimuksen viitekehyksenä. Toinen tutkimuksen lähtökohdista on Nadine Celottin käsitys detaljiteksteistä verbaalisena elementtinä, jonka visuaalisella ulottuvuudella on suuri vaikutus valittuun käännösstrategiaan, sekä hänen ehdottamansa detaljitekstien käännösstrategiat. Tutkimus perustuu kolmeen eri tutkimusmenetelmään. Ensin olen aiempien tutkimusten ja ei-tieteellisten sarjakuva-alan lähteiden perusteella muodostanut kokonaiskuvan ​Aku Ankka​ ja Kalle Anka & C:o​ -lehtien detaljitekstien kääntämiseen vaikuttavista konventioista sekä Disney-lehtien globaalista tuotanto- ja lokalisointiprosessista, jonka loppulutos lehdessä julkaistavat sarjakuvat ovat. Sen jälkeen olen itse laatimieni kategorioiden avulla tarkastellut, millaisia detaljitekstejä lokalisoiduissa sarjakuvissa ylipäätään on käytetty. Kolmanneksi olen visuaalisen analyysin ja Celottin käännösstrategioihin perustuvan mallin avulla tutkinut, mitä eniten ja vähiten käytetyt strategiat kertovat detaljiteksteistä lokalisoidun sarjakuvan kontekstissa. Löydösten pohjalta on selvää, että vaikka kansainvälistämisprosessin kauttta tuotetuissa sarjakuvissa on esimerkiksi määritelty etukäteen, mitkä tekstit on tarkoitettu käännettäviksi, paikallisissa toimituksissa detaljitekstejä käännetään ja muokataan pääasiassa lehtien omien käännöskonventioiden mukaisesti. Verbaalisella tasolla konventiot ovat käännösstrategioiden kautta tarkasteltuina varsin samanlaisia, visuaalinen dimensio on eri: ​Aku Ankassa​ detaljitekstit on tuotu lähemmäs kuvan maailmaa, kun taas Kalle Anka & C:o -lehdissä niiden rooli näyttää olevan lähes puhtaasti verbaalinen.
Subject: detaljitekstit
sarjakuvien kääntäminen
Aku Ankka
Kalle Anka & C:o
Discipline: ruotsin kääntäminen
Translation of Swedish
Svensk översättning


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record