Korkeakouluun hakeutumiseen vaikuttavat tekijät Kiinassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012155175
Title: Korkeakouluun hakeutumiseen vaikuttavat tekijät Kiinassa
Author: Brander, Sanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Maailman kulttuurien laitos 2010-2017
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures 2010-2017
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för världens kulturer 2010-2017
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012155175
http://hdl.handle.net/10138/323078
Thesis level: master's thesis
Discipline: Itä‑Aasian tutkimus
East Asian Studies
Östasienforskning
Abstract: Koulutuksella on Kiinan yhteiskunnassa ollut perinteisesti tärkeä merkitys. Edelleen koulutus nähdään tärkeänä ja vanhemmat toivovat lastensa opiskelevan mahdollisimman pitkälle. Erityisesti korkea-asteen koulutuksen katsotaan olevan keino parantaa yhteiskunnallista asemaa ja tulevaisuuden näkymiä parempien työmahdollisuuksien kautta. Tutkielman tavoitteena on selvittää millaiset tekijät vaikuttavat kiinalaisten korkeakouluun hakeutumismahdollisuuksiin sekä sitä, millaisia vaikutuksia tekijöillä on korkea-asteen koulutukseen hakevien mahdollisuuksiin. Tutkielmassa perehdytään hakeutumiseen vaikuttavien tekijöiden lisäksi tarkemmin myös kansalliseen yliopistojen pääsykokeeseen, joka tunnetaan myös nimellä gaokao. Tutkielmassa kootaan yhteen erilaisia korkeakouluun hakeutumiseen vaikuttavia tekijöitä kuvailevan kirjallisuuskatsauksen narratiivisen yleiskatsauksen avulla. Aineistona on käytetty tieteellisiä artikkeleita, jotka käsittelivät korkeakouluun hakeutumiseen ja sisäänpääsyyn liittyviä haasteita. Korkeakouluun hakeutumismahdollisuuksiin vaikuttavat tekijät ovat tutkielman mukaan alueellisuus, maaseutu vs. kaupunki, yhteiskuntaluokka, siirtolaisuus, sukupuoli ja etniseen vähemmistöön kuuluminen. Kiinan kansallinen yliopistojen pääsykoe eli gaokao ja pääsykoekäytänteet ovat myös hakeutumismahdollisuuksiin vaikuttavia tekijöitä. Erikoislaatuisuutensa vuoksi sekä kansallista yliopistojen pääsykoetta sekä pääsykoekäytänteitä on tässä tutkielmassa käsitelty syvällisemmin. Tutkielmassa esitetään, että erityisesti alueellisuus koostuu useammasta osatekijästä, joita ovat korkeakoulujen epätasainen jakautuminen, maakuntakohtaiset opiskelijakiintiöt, erilaiset sisäänpääsyvaatimukset ja pääsykokeet, hukou eli rekisteröity asuinpaikka, maakuntakohtaiset pääsykoekysymykset, koulutusresurssien epätasainen jakautuminen sekä osittain myös etniseen vähemmistöön kuuluminen. Kiinalaisten nuorten korkeakouluun hakeutumismahdollisuuksiin vaikuttavat monet asiat, mutta tutkielmassa esitetään, että erityisesti alueellisuus ja maaseutu vs. kaupunki ovat ne tekijät, jotka merkittävimmin vaikuttavat korkea-asteen koulutukseen hakevien mahdollisuuksiin Kiinassa.
Subject: Kiina
korkea-asteen koulutus
koulutusmahdollisuudet
Kiinan kansallinen yliopistojen pääsykoe
gaokao
Subject (yso): korkea-asteen koulutus
koulutusmahdollisuudet
gaokao


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record