Sivusta kerrottu suru : elegiset piirteet Jonas Hassen Khemirin romaanissa Allt jag inte minns ja Linn Ullmannin romaanissa De urolige

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012185354
Title: Sivusta kerrottu suru : elegiset piirteet Jonas Hassen Khemirin romaanissa Allt jag inte minns ja Linn Ullmannin romaanissa De urolige
Author: Hyrkkänen, Mari
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos 2010-2017
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies 2010-2017
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning 2010-2017
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012185354
http://hdl.handle.net/10138/323429
Thesis level: master's thesis
Discipline: yleinen kirjallisuustiede
Comparative Literature
allmän litteraturvetenskap
Abstract: Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani Jonas Hassen Khemirin romaanin Allt jag inte minns ja Linn Ullmannin romaanin De urolige kerrontaratkaisuja elegian näkökulmasta. Elegia yhdistetään tavallisesti runouteen, mutta muun muassa Kenneth A. Bruffeen hahmottelema elegisen romanssin laji ja Karen E. Smythen näkemykset proosaelegiasta ovat osoittaneet elegisten keinojen käytön ja elegisen näkökulman hyödyllisyyden, muuntuvuuden ja monimuotoisen historian myös romaanissa. Tarkastelemissani romaaneissa elegialle tyypillinen elämäkerrallinen ja omaelämäkerrallinen kertominen saa tavallisuudesta poikkeavan muodon sirpaloituessaan useiksi kertojaääniksi ja kertojapositioiksi. Khemirin romaani etenee montaasimaisesti, kahden keskenään vuorottelevan kerrontalinjan jännitettä ja kerronnan aukkoja hyödyntäen kohti keskushenkilön kuoleman hetkeä. Ullmannin romaani on tarinafragmenteista rakentuva impressioiden kudelma, ja se noudattaa assosioivaa, kronologiasta piittaamatonta kerrontaa, jonka intensiteetissä keskeistä on toistojen ja vaihtuvien näkökulmien synnyttämä ristiriita. Nämä kerronnalliset ratkaisut ovat tunnusomaisia myös elegiselle romanssille ja proosaelegialle. Tutkielmassani erittelen teosten elegisiä piirteitä. Muun muassa kerronnan välitteisyys, kronologian rikkovat kerrontaratkaisut, kertojien luotettavuuden kyseenalaistuminen ja muistin ja muistojen todenperäisyyden epäileminen tuottavat kumpaankin romaaniin omaperäisen elegian poetiikkaa myötäilevän kerrontaratkaisun. Tutkielmani pyrkimys on elegiakerrontaa erittelemällä osoittaa romaaneihin syntyvä kerronallinen tila, joka haastaa myös lukijan aktiivisuuteen.
Subject: elegia
eleginen
eleginen romanssi
proosaelegia
Jonas Hassen Khemiri
Linn Ullmann


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record