Khorasta kuuloasentoon : Heikki Aaltoilan musiikki Niskavuoren Heta -elokuvan genotekstinä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012185394
Title: Khorasta kuuloasentoon : Heikki Aaltoilan musiikki Niskavuoren Heta -elokuvan genotekstinä
Alternative title: The Music of Heikki Aaltoila as genotext in the Film Niskavuoren Heta
Author: Tuominen, Maini
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos 2010-2017
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies 2010-2017
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning 2010-2017
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012185394
http://hdl.handle.net/10138/323442
Thesis level: master's thesis
Discipline: musiikkitiede
Musicology
musikvetenskap
Abstract: Tiedekunta – Fakultet – Faculty Humanistinen tiedekunta Koulutusohjelma – Utbildningsprogram – Degree Programme Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Opintosuunta – Studieinriktning – Study Track Musiikkitiede Tekijä – Författare – Author Maini Tuominen Työn nimi – Arbetets titel – Title Khorasta kuuloasentoon Khorasta kuuloasentoon Heikki Aaltoilan musiikki Niskavuoren Heta –elokuvan genotekstinä sivuja 46 Tiivistelmä – Referat – Abstract Tutkielma käsittelee Niskavuoren Heta -elokuvan musiikkia ja sen suhdetta elokuvan muuhun kerrontaan. Tärkeänä viitekehyksenä on psykoanalyyttinen musiikin ja elokuvamusiikin tutkimus, mutta tutkielmassa on perehdytty myös muuhun elokuvamusiikin tutkimukseen ja sen historiaan. Tutkielmassa elokuvan musiikki otetaan lähikuunteluun – irrottamatta sitä elokuvan muusta kerronnasta – ja luodaan nimenomaan tutkittavana olevasta elokuvasta sen oma sisäinen musiikkifunktioiden luokittelu. Tätä luokittelua verrataan Anu Juvan elokuvamusiikin funktio- analyysiin. Elokuvan musiikkia analysoidaan Julia Kristevan terminologiaa käyttäen siten, että elokuvan näyttämölliset tapahtumat – valkokankaalla – käsitellään fenotekstinä ja musiikki edustaa genotekstiä. Fenoteksti kertoo siitä, miten asioiden halutaan olevan, miltä niiden halutaan näyttävän ja mikä on ikäänkuin ”totuus” asioista. Genoteksti taas paljastaa syvempiä tunteita ja ja ajatuksia; elokuvassa tämä tapahtuu musiikin keinoin. Näitä käsitteitä selvennetään paneutumalla Kristevan muuhunkin ajatteluun, lähinnä pienen lapsen eriytymättömään maailmaan ennen verbaalisen kielen kehittymistä. Tämä maailma on se osa mielen rakennetta, joka pysyy meissä läpi elämän ja jota kuvataan tiedostamattomana mielen osana. Lapsen olemassaolon tapaa, joka on yhtä äidin kanssa ja joka koostuu äänistä, rytmeistä, kosketuksista ja niin edelleen, Kristeva kutsuu nimellä khora. Tämä tutkielma pyrkii osoittamaan Niskavuoren Heta –elokuvan musiikin analysoimisen avulla, miten meillä on elokuvamusiikissa – kuten musiikissa yleisemminkin – suora yhteys arkaaiseen kehitysvaiheeseemme.
Subject: Genoteksti
fenoteksti
psykoanalyysi
kuuloasento
Heikki Aaltoila
Niskavuoren Heta


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tuominen_Maini_tutkielma_2020.pdf 711.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record