Positive psychology in education : a humane approach in an inhumane world?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071052
Title: Positive psychology in education : a humane approach in an inhumane world?
Author: Nordström, Sebastian Carl Rafael
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071052
http://hdl.handle.net/10138/324118
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Positive psychology in education is an ideological umbrella term for an educational approach that has an emphasis on the well-being and happiness of the individual. There are many schools that had elements from positive psychology before its creation but the first school to adopt a school wide Positive psychology in education approach in 2007 was Geelong Grammar School in Victoria, Australia. This study is a holistic approach with the attempt to understand how the teachers at Geelong Grammar School look at education and the students from a positive psychology perspective. A qualitative phenomenological hermeneutic research design was applied so that the focus could be put on the ten teachers lived experience in the school environment. Semi-structured interviews were used as a method to gather the needed data, which was thematically analysed. The results demonstrate how the teachers are impacted by the environment; the way in which the teachers deal with and view a very diverse group of students reflect the positive psychological perspectives. The teachers report clear benefits both in their class environment and also offers distinct tools in how they approach the students. Most of the teachers reported an individual benefit from a self-growth perspective. Geelong Grammar school does not demand a certain level of positive psychology, that choice is up to the teachers. This choice is reflected in the research results and shows how it impacts them personally in a positive way, and how they think it impacts the students. The results show both common universal challenges, typical for a school, but there are also challenges unique to the positive psychology environment they live in. This study facilitates the understanding of adopting positive psychology in education seen from the teachers perspective. This study also highlights some of the broader challenges in our culture and life dictated by the consequential demands of economics.Positiv psykologi i utbildningen är ett ideologiskt omfattande begrepp som har sin tyngdpunkt hos individens välmående och lycka. Ett flertal skolor har haft element från positiva psykologin innan det vetenskapliga fältet skapades. Den första skola som helt och hållet tog till sig positiv psykologi i utbildningen år 2007 var Geelong Grammar School i Victoria, Australien. Den här studien har en holistisk infallsvinkel i ett försök att förstå hur lärarna i Geelong Grammar School ser på undervisningen och sina studenter från ett positivt psykologiskt perspektiv. En kvalitativt hermeneutisk fenomenologisk metod har använts för att sätta fokus på de tio intervjuade lärarnas upplevelser i deras skolmiljö. En semi-strukturerad intervjumetod användes för att samla in den nödvändiga informationen, som senare analyserades tematiskt. Resultatet visar på att lärarna är påverkade av den positivt psykologiska miljön vilket påverkar sättet de hanterar en mycket mångsidigt elevmaterial. Lärarna rapporterar klara fördelar i klassmiljö och i förhållande till verktyg att bemöta sina studenter på. De flesta lärare rapporterade även personliga utveklingsfördelar. Geelong Grammar School kräver inte att lärarna upprätthåller en specifik skolnivå av positiv psykologi, utan det är upp till var och en att besluta själv. Den personliga friheten att själv få besluta reflekteras på ett positivt sätt i forskningresultaten, både direkt för läraren, och indirekt för studenterna. Resultaten påvisar även på typiska utmaningar för en skola men även på unika utmaningar för en miljö som står på positiva psykologiska ideal. Denna studie hjälper att förstå hur man kan anamma positiv psykologi i utbildningen från lärarens perspektiv. Denna studie belyser även några av de större utmaningarna i vår kultur och i vårt liv dikterat av ekonomiska krav och dess följder.
Subject: Positive psychology
education
teachers
growth mindset
positive relationships
school and society


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Nordstrom_Sebastian_thesis_2020.pdf 1.089Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record