Tyttöjen pukeutumiskuvaukset 1900-luvulla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071080
Title: Tyttöjen pukeutumiskuvaukset 1900-luvulla
Author: Poutiainen, Hanna-Kaisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071080
http://hdl.handle.net/10138/324139
Thesis level: master's thesis
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap
Abstract: Tutkielmassani tutkin, miten pukeutumiskuvaukset 1900-luvun tyttö- ja nuortenkirjoissa, aikakauslehdissä ja käytösoppaissa ovat ilmentäneet omaa aikaansa, muotia sekä pukeutumiseen liitettyjä normeja. Tutkin myös, miten ja kenen toimesta tyttöjen pukeutumista on kontrolloitu eri vuosikymmeninä. Tutkielmassani analysoin, miten pukeutumista on tyttö- ja nuortenkirjoissa käytetty henkilön persoonan, sosiaalisen aseman tai henkilöön liitetyn ryhmän kuvailuun. Tutkimukseni aineisto koostui 1920-, 1950- ja 1980-luvuilla kirjoitettuihin tyttö- ja nuortenkirjoihin sisällytetyistä pukeutumiskuvauksista. Lisäksi olen käyttänyt aineistonani samojen vuosikymmenten Kotiliesi ja Suomen Kuvalehti -aikakauslehtien pukeutumiseen liittyviä kirjoituksia ja käytösoppaita, joita olen analysoinut rinnakkain kirjojen kanssa tuomaan laajempaa kontekstia pukeutumiselle Suomessa tutkimusajankohtana. Tämä tutkimus on historiantutkimukselle tyypillinen historiallis-kvalitatiivinen tutkimus. Aineiston analysoinnissa on käytetty sisällönanalyysia. Vaikka kirjojen tyttöjen pukeutumisessa ei näkynytkään suomalaisille tyttö- ja nuortenkirjoille tyypillisesti kauden muodin piirteitä, niiden pukeutumisesta oli kuitenkin luettavissa kirjojen kirjoitusajankohdan ajankuvaa. Ajankuvan lisäksi tyttöjen pukeutumista normitettiin kirjoissa ja erityisesti tutkimusjakson varhaisempina vuosikymmeninä ilmestyneissä aikakauslehdissä ja käytösoppaissa. Tyttöjen pukeutumisen kontrollointi ei ollut vain tyttöjen sisäistettyjä normeja, vaan heidän pukeutumistaan kontrolloivat erityisesti heidän äitinsä. Tyttöyttä, tapaa olla oikeanlainen tyttö suomalaisessa yhteiskunnassa, on toisinnettu ja purettu aineistoon sisältyneissä pukeutumiskuvauksissa. Pukeutuminen on moninaista viestintää myös kirjoitettuina pukeutumiskuvauksia. Pukeutumiskuvauksia on tyttö- ja nuortenkirjoissa käytetty kuvailemaan henkilön persoonaa, tuomaan esille siinä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia tai toiveita muutoksesta. Henkilön sosiaalinen asema on usein luettavissa hänen pukeutumisestaan, niin myös aineiston kirjojen sivuilla. Pukeutumisen avulla kirjojen tyttöjen on ollut mahdollista liittää itsensä osaksi tiettyä ryhmää tai erottua muista.In this study I examined how descriptions of dressing in the Finnish girls’ literature, magazines and etiquette books written in 20the century has depicted the times they were written in, the current fashion and dress codes. I also studied how and by whom the girls’ dressing was controlled during the same time period. I analyzed how the personality of the character, her social status and attached group comes across from the clothes worn in the books. The data collected for my study consisted of descriptions of dressing included in the Finnish girls’ literature written during the 1920s, 1950s and 1980s. I have also studied articles written in relation to dressing in Finnish magazines Kotiliesi and Suomen Kuvalehti as well as etiquette books written during the same decades to bring wider context for dressing in Finland during the studied period. This study is a historical qualitative study. I have used qualitative data analysis as my method. Current fashion was not apparent in the pages of the books under study which is typical for the Finnish girls’ literature. However, the zeitgeist of the publishing time of the book could be inter-preted from the dressing descriptions. In addition, especially at the earliest decades studied, the dress code of the society was apparent both in the books and even more so in the magazines and etiquette books. How the girls’ dressed was not only controlled by internalized norms but also by their mothers. Girlhood, how to be a girl in Finnish society has been reproduced and dismantled in the dressing descriptions. Dressing is communication, also when the description of dressing is in the written format. Dress descriptions have been used to describe the personality of the character and also the changes or hopes that one has for a change in one. Social status is often readable in one’s appearance which is also true for the characters of the books studied. Dress is one way for a girl to become part of a certain group as well as to differentiate from it if wanted.
Subject: Tyttökirjat
pukeutuminen
pukeutumisen normit
muoti
tyttöys


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record