Päämies-agenttiongelmat ja johdon fidusiaarinen lojaliteettivelvollisuus osuuskunnassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101141194
Title: Päämies-agenttiongelmat ja johdon fidusiaarinen lojaliteettivelvollisuus osuuskunnassa
Author: Karppinen, Tuuli
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101141194
http://hdl.handle.net/10138/324622
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kauppaoikeus
Commercial law
Handelsrätt
Abstract: Osuuskunnan johto johtaa osuuskuntaa sen jäsenten puolesta. Taloustieteen termein osuuskunnan johdon ja jäsenten välillä on päämies-agenttisuhde. Mikäli johdon ja jäsenten intressit eivät ole yhtenevät, eivätkä jäsenet kykene täysin valvomaan johtoa, johto voi edistää tilanteessa opportunistisesti myös omaa etuaan. Tätä kutsutaan päämies- agenttiongelmaksi. Tutkielman oikeustaloustieteellisessä osuudessa kuvataan ja arvioidaan millaisia päämies-agenttisuhteita osuuskunnissa esiintyy, millaisia intressikonflikteja näihin päämies-agenttisuhteisiin liittyy ja miten nämä asetelmat eroavat osakeyhtiöille tyypillisistä päämies-agenttiongelmista. Osuuskuntalaissa johdon opportunistinen toiminta on kielletty säätämällä johdolle fidusiaarinen lojaliteettivelvollisuus, eli velvollisuus edistää osuuskunnan etua (osuuskuntalain 1 luvun 8 §). Tutkielman lainopillisessa osuudessa tarkennetaan johdon fidusiaarisen lojaliteettivelvollisuuden sisältöä ja tulkintaa, sekä sen suhdetta muihin osuuskuntalain 1 luvun periaatteisiin. Tutkimuskysymyksiä ovat erityisesti, mitä tarkoitetaan ”osuuskunnan edulla”, millaisina positiivisina tai negatiivisina velvoitteina johdon lojaliteettivelvollisuus ilmenee, ja missä tilanteissa johtoon kuuluvalla on lojaliteettivelvollisuus osuuskuntaa kohtaan. Tutkielmassa päädytään tulkintaan, jonka mukaan johdon lojaliteettivelvollisuus osuuskunnassa tarkoittaa, että johdon on toimivaltansa puitteissa aktiivisesti toimien edistettävä osuuskunnan etua. Kun osuuskunnalla on osuuskuntalain 1 luvun 5 §:n mukainen tarkoitus, osuuskunnan edun edistäminen tarkoittaa osuuskunnan jäsenilleen tuottaman palveluarvon maksimoimista pitkällä aikavälillä. Tässä maksimoinnissa on kuitenkin huomioitava yhdenvertaisuusperiaatteen asettamat reunaehdot, sillä osuuskunnassa arvon tuottamista ei voida täysin erottaa sen jakamisesta. Osuuskunnan johdon lojaliteettivelvollisuus kohdistuu koko osuuskunnan jäsenistöön, eikä johto saa ajaa yhden jäsenryhmän etua toisen jäsenryhmän kustannuksella.
Subject: osuuskunta
lojaliteettivelvollisuus
päämies-agenttisuhde
fidusiaarinen velvollisuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record