Huumausainerikoksista : erityisesti huumausaineen käyttörikoksesta, toimenpiteistä luopumisesta ja muista seuraamuksista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101161259
Title: Huumausainerikoksista : erityisesti huumausaineen käyttörikoksesta, toimenpiteistä luopumisesta ja muista seuraamuksista
Author: Uusiaho, Tiinakaisa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101161259
http://hdl.handle.net/10138/324712
Thesis level: master's thesis
Discipline: Rikosoikeus
Criminal law
Straffrätt
Abstract: Tämä tutkielma käsittelee rikoslain 50 luvun huumausainerikoksia. Tutkielma on metodiltaan pääosin rikoslainopillinen. Tutkielman painopiste on huumausaineen käyttörikoksessa ja vähäisissä käyttöön liittyvissä huumausainerikoksissa. Erityisesti pyritään selvittämään, kuinka käyttörikosta tulisi arvioida suhteessa muihin huumausainerikoksiin ja toimenpiteistä luopumista koskevaan erityissäännökseen. Huumausaineen hallussapito tai hankkimisen yritys voi tulla rangaistavaksi perusmuotoisena huumausainerikoksena, törkeänä huumausainerikoksena tai huumausaineen käyttörikoksena. Teko jää käyttörikoksen tunnusmerkistön piiriin siinä tapauksessa, että teko on tehty omaa käyttöä varten ja huumausainetta on samalla ollut vain vähäinen määrä. Vähäisen määrän tarkempi määrittely on jätetty oikeuskäytännön varaan. Vähäinen määrä huumausainetta on huumausainekohtaista ja riippuu huumausaineen vaarallisuudesta sekä voimakkuudesta. Käyttörikos on hyvin yleinen rikos. Poliisin tietoon tulee vuositasolla jo yli 19 000 huumausaineen käyttörikosta. Lisäksi piilorikollisuuden on arvioitu olevan huomattavan yleistä. Erityisesti kannabiksen käyttö on yleistynyt Suomessa 1990-luvun alusta lähtien. Myös suomalaisten mielipiteet ja asenteet ovat muuttuneet selvästi myönteisemmiksi kannabiksen suhteen viime vuosikymmenten aikana. Nykyisin kannabiksen kotikasvatus sekä pienten omaan käyttöön tarkoitettujen huumausainemäärien tilaaminen postitse ulkomailta on yleistä. Huumausaineen viljelyä ei voida pitää huumausaineen käyttörikoksena, vaikka viljely olisi tapahtunut ainoastaan omaa käyttöä varten ja ollut vähäistä. Myöskään vähäisen omaan käyttöön tarkoitetun määrän maahantuonti ei kuulu huumausaineen käyttörikoksen piiriin. Rikosalain 50 luvun 7 §:n mukaan huumausaineen käytöstä ja huumausaineen käyttöön liittyvästä muusta huumausainerikoksesta voidaan jättää syyte nostamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos epäiltyä rikosta tai rikosta on huumausaineen määrä ja laatu, käyttötilanne sekä olosuhteet muutoinkin huomioon ottaen pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Erityissäännöksen soveltamisalaan kuuluvat huumausaineen käyttörikoksen lisäksi myös muut vähäiset omaan käyttöön liittyvät huumausainerikokset, kuten vähäisen määrän maahantuonti ja viljely omaa käyttöä varten. Huumausaineen käyttörikoksen rangaistusasteikko on sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta. Käytännössä huumausaineen käyttörikoksesta seuraa yleensä vain lievä rikosoikeudellinen seuraamus, sakkorangaistus. Tutkielmassa pyritään esittämään tärkeimpiä muita tosiasiallisia seuraamuksia, joita huumausaineen käyttörikokseen syyllistymiseen saattaa liittyä. Huumausaineen käyttörikoksella saattaa olla tekijälleen vakavat tosiasialliset seuraamukset. On syytä jatkaa keskustelua huumausainerikosten uudelleenmäärittelystä sekä huumausaineiden käytön ja käyttöön liittyvien vähäisten huumausainerikosten rangaistavuuden poistamisesta.
Subject: Huumausainerikos
huumausaineen käyttörikos
toimenpiteistä luopuminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record