The ontological peculiarity of a literary translation

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6953-2
Title: The ontological peculiarity of a literary translation
Author: Laiho, Leena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts
Doctoral Programme in Philosophy, Arts and Society
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-02-12
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6953-2
http://hdl.handle.net/10138/325150
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This study is about ‘literary translation’, and the nature of its being. The notion of literary translation is here understood as a translation of a literary work of art. The doctoral thesis focuses on the relationship between a work of literature as an original and its translation. The research aims to answer the question of whether a literary translation is the same work as the original literary work. This question of identity is an ontological issue. The research question can also be expressed as a question about the ‘translatability’ of a literary work of art. Accordingly, if a work is translatable, it can survive translation and remain the same. What kind of an entity is a literary translation? We know that a literary translation is a new cultural entity that has never existed before, and yet some literary practices, especially the culture of reviewing, seem to approach translations of literature as identical with their originals. The relationship between original and identity appears unclear. Obviously, there are several ways to understand the key notions of translation, original, and identity. This doctoral thesis focuses on exploring the notional complexity of the issue of translatability, and further, on answering the question of ‘being the same’. The research method for investigating the identity issue is qualitative analysis, more exactly, a conceptual analysis. The key notions are examined in two theoretical frameworks, Translation Studies and the Philosophy of Art. To be analysed, there are different scholarly approaches from both academic fields. The doctoral dissertation consists of five sub-studies and a summary. It includes four published original articles. In this study, the ontological peculiarity of a literary translation is clarified. I argue that a literary translation is not the same as the original; it is a work that should be considered as a version. I propose that a literary translation as an ontological derivative is a presented work of art. As a presentation, it can be regarded as a performed work of art. Key notions: literary work of art, translation, original, identity, translatability, ontology, presentationEstetiikan alaan kuuluvassa poikkitieteellisessä artikkeliväitöskirjassani tarkastelen sanataideteoksen kääntämistä. Käännöstieteen ja taiteenfilosofian teoreettisissa viitekehyksissä tutkin alkuteoksen ja käännösteoksen suhdetta. Tavoitteeni on vastata kysymykseen, onko käännösteos sama kuin alkuteos (identiteetti). Tutkimuskysymykseni voidaan myös esittää muodossa, onko sanataideteos käännettävissä ilman että sen identiteetti muuttuu. Kysymys on ontologinen. Miksi kysymys alkuteoksen ja käännösteoksen samuudesta on relevantti? Taustalla on arkiajattelua (common sense) edustava näkemys käännetyn teoksen ja alkuteoksen samuudesta, mikä ilmenee esimerkiksi kirjallisuusarvostelujen käytännöissä. Käännösteosta arvioidaan alkuteoksena eikä teoksen käännösulottuvuutta tuoda esiin. Näin kääntäjä jää näkymättömäksi (invisibility). Kuitenkin käännösteos on jotakin, jota ei ole ollut olemassa ennen kääntäjän luovaa toimintaa. Se on uusi entiteetti. Selvittääkseni samuuden paradoksin tarkastelen alkuteoksen ja käännösteoksen suhdetta laadullisen analyysin (käsiteanalyysin) keinoin yhdistäen kaksi tieteenalaa tutkimuksellisesti uudella tavalla. Valitsemani tieteenalat tarjoavat tutkimusaiheen kannalta relevanttia tietoa, jonka pohjalta kysymys teoksen identiteetistä on ratkaistavissa ontologian välinein. Vastaan väitöskirjassani tutkimuskysymykseen laajentamalla Gregory Currien toimintateoriamallia (Action Type Hypothesis). Currien mallissa teos on tapahtumatyyppi. Currie siis tekee eron tekstin ja teoksen välillä. Teoksen identifioiminen perustuu teoksen rakenteen (a word sequence) ja heuristisen polun (intentio, taustatekijät) samuuteen. Ehdotan, että käännösteos on esitys alkuteoksesta (a presented work of literature), jonka kääntäjä tuottaa identifioituaan käännettävän teoksen. Esitetty teos ei ole sama teos kuin alkuteos, muttei myöskään eri teos. Malli esittää vaihtoehdon ontologiselle ajattelulle, jonka mukaan alkuteoksen ydinmerkitykset sisältävä käännösteos katsotaan samaksi teokseksi kuin alkuteos. Malli antaa tilaa erilaisiin kääntämisen filosofioihin perustuville esityksille priorisoimatta joitakin tapoja. Se myös osoittaa alkuteoksen käännöksestä tehdyn käännöksen kompleksisuuden.
Subject: estetiikka
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
laiho_leena_dissertation_2021.pdf 493.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record