Uloshengitetyn hiilidioksidin happi-18 köyhtyy diabeteksen munuaistautia sairastavilla hemodialyysipotilailla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101271371
Title: Uloshengitetyn hiilidioksidin happi-18 köyhtyy diabeteksen munuaistautia sairastavilla hemodialyysipotilailla
Author: Kostamo, Vili
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101271371
http://hdl.handle.net/10138/325316
Thesis level: master's thesis
Abstract: Ihmisen uloshengitysilman hiilidioksidin hiilen ja hapen isotooppijakauma riippuu monien biologisten prosessien yhteisvaikutuksesta. Ihmisen energia-aineenvaihdunta tuottaa hiilidioksidia, joka siirtyy verenkierrossa keuhkoihin ja poistuu uloshengityksen mukana. Energiaksi käytettävän ravintoaineen alkuperä vaikuttaa sen sisältämien hiilen ja hapen atomien erimassaisten isotooppien jakaumaan, joka heijastuu hiilidioksidin isotooppijakaumaan yhdessä ravinnossa ja juomassa saadun veden ja sisään hengitettävän ilman kanssa. Elimistön aineenvaihdunnan tila ja sairaudet voivat vaikuttaa uloshengitysilman isotooppijakaumaan. Tässä tutkimuksessa mittasimme uloshengitetyn hiilidioksidin isotooppijakaumia vapaaehtoisilta tutkimushenkilöiltä korkean tarkkuuden optisella isotooppispektrometrillä (OIRS). Arvoja analysoitiin suhteessa henkilöiden terveystietoihin ja laboratoriotuloksiin. Tutkimus osoittaa, että loppuvaiheen diabeteksen munuaistautia sairastavien hemodialyysihoitoa saavien henkilöiden uloshengittämän hiilidioksidin 18O/16O -isotooppisuhde on tilastollisesti merkitsevästi matalampi kuin kontrollihenkilöillä. Tämä tarkoittaa sitä, että toistaiseksi tuntemattomasta syystä näiden henkilöiden elimistöstä poistuu poikkeavan paljon hapen yleisintä isotooppia raskaampaa isotooppia tai heidän elimistönsä ottaa sitä vähemmän vastaan ympäristöstä. Tämän löydöksen merkitys munuaistaudin kehittymisessä ei ole vielä tiedossa, vaan lisää tutkimusta tarvitaan.
Subject: Happi-18
Hiili-13
Hengitystestit
Tyypin 1 diabetes
Diabeteksen munuaistauti
Full text embargoed until: 2023-01-26


Files in this item

Files Size Format View

Embargo on files ends: 2023-01-26

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record