Effects of taxes and climate policy instruments on harvesting of managed forests and on tropical deforestation

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-651-368-6
Title: Effects of taxes and climate policy instruments on harvesting of managed forests and on tropical deforestation
Author: Barua, Sepul K
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences, Forest Economics
METLA, Helsinki University Center for Environment(HENVI)
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This dissertation examines the effects of taxes and policy instruments that aim to regulate climate services from forests. It consists of a summary section and four articles. Articles (I) and (II) examine the effects of taxes on management decisions in the context of managed boreal forests distinguished by forest-owners amenity preferences and also their age. Articles (III) and (IV) examine the role of carbon-based policy instruments in the presence of taxes on land incomes in curbing tropical deforestation. Article (I) reveals that the intensity of forest-owners preferences for forest amenities affects the non-neutrality of forest taxes pertaining to forest harvesting. Therefore, the effects of taxes depend on this intensity. This highlights the importance of developing methods to measure forest-owners amenity preferences quantitatively. Article (II) shows that the age of forest-owners governs their propensity to consume as opposed to leave bequests. Furthermore, it shown that the effects of capital income and inheritance taxes vary across different age-groups of forest-owners. Article (III) demonstrates that taxes on forestry and cash-crop incomes, per se, may be ineffective in curbing tropical forest loss. The carbon payments may complement these taxes, and an effective policy to combat tropical deforestation should jointly target forestry and cash-crop sectors. Article (IV) demonstrates the link between carbon compensation policies and land income taxation. An optimal carbon compensation scheme may require that national governments are allowed to use different compensation rates from that applied globally when passing national level compensations on to the local level. These results suggest that existing policies such as taxation should be accounted for in the analysis and design of international carbon policy instruments that aim at enhancing forests role in climate change mitigation.Tässä väitöskirjassa selvitetään verojen ja metsien ilmastopalveluita säätelevien politiikkavälineiden vaikutuksia. Väitöskirja koostuu yhteenveto-osasta ja neljästä artikkelista. Artikkelit (I) ja (II) tutkivat verojen vaikutusta boreaalisen metsän hoitopäätöksiin ottamalla huomioon metsänomistajien ympäristöarvot ja iän. Artikkelit (III) ja (IV) analysoivat hiilensidontaan liittyviä politiikkavälineitä trooppisten metsien vähenemisen estämiseksi. Artikkeli (I) osoittaa, että metsänomistajien ympäristöarvostusten voimakkuus vaikuttaa metsätulojen verotuksen neutraalisuuteen ja verotuksen vaikutukset puun myynteihin riippuvat ympäristöarvostusten voimakkuudesta. Tämän vuoksi on tärkeää kehittää menetelmiä, joilla voidaan mitata metsänomistajien ympäristöarvostuksia määrällisesti. Artikkeli (II) puolestaan osoittaa, että metsänomistajien ikä vaikuttaa kulutuksen ja perinnöksi suunnitellun varallisuuden suhteellisiin määriin. Lisäksi artikkeli osoittaa, että pääomatulojen verotuksen ja perintöveron vaikutukset muuttuvat metsänomistajan vanhetessa. Artikkelin (III) mukaan metsätulojen ja maanviljelystä saatavien tulojen verotus saattaa yksinään käytettynä olla tehoton ohjauskeino trooppisen metsäkadon hidastamisessa. Hiilimaksut voivat täydentää verotusta, ja tehokas politiikka metsäkadon torjumiseksi olisi suunnattava samanaikaisesti metsien käyttöön ja maanviljelyyn. Artikkeli (IV) tarkastelee hiilikompensaatiopolitiikan ja tuloverotuksen yhteyksiä. Optimaalinen hiilensidonnan korvausjärjestelmä voi vaatia, että kansallisten hallitusten sallitaan poiketa kansainvälisistä kompensaatiomakuista, kun kyseessä olevalle maalle asetettuja korvauksia ilmakehään vapautuvasta hiilestä siirretään paikallistasolle. Tulokset antavat tukea myös sille, että jo käytössä olevat ohjauskeinot, kuten verotus, tulee ottaa huomioon suunniteltaessa kansainvälisiä metsien hiilimensidontaan vaikuttavia politiikkavälineitä.
URI: URN:ISBN:978-951-651-368-6
http://hdl.handle.net/10138/32565
Date: 2012-04-20
Subject: metsätieteet
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
effectso.pdf 379.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record