Efficient Approximate String Matching with Synonyms and Taxonomies

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6988-4
Title: Efficient Approximate String Matching with Synonyms and Taxonomies
Author: Xu, Pengfei
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Computer Science
Doctoral Programme in Computer Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-02-19
Belongs to series: Series of Publications A - URN:ISSN:1238-8645
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6988-4
http://hdl.handle.net/10138/325952
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Strings are ubiquitous. When being collected from various sources, strings are often inconsistent, which means that they can have the same or similar meaning expressed in different forms, such as with typographical mistakes. Finding similar strings given such inconsistent datasets has been researched extensively during past years under an umbrella problem called approximate string matching. This thesis aims to enhance the quality of the approximate string matching by detecting similar strings using their meanings besides typographical errors. Specifically, this thesis focuses on utilising synonyms and taxonomies, since both are commonly available knowledge sources. This research is to use each type of knowledge to address either a selection or join tasks, where the first task aims to find strings similar to a given string, and the second task is to find pairs of strings that are similar. The desired output is either all strings similar to a given extent (i.e., all-match) or the top-k most similar strings. The first contribution of this thesis is to address the top-k selection problem considering synonyms. Here, we propose algorithms with different optimisation goals: to minimise the space cost, to maximise the selection speed, or to maximise the selection speed under a space constraint. We model the last goal as a variant of an 0/1 knapsack problem and propose an efficient solution based on the branch and bound paradigm. Next, this thesis solves the top-k join problem considering taxonomy relations. Three algorithms, two based on sorted lists and one based on tries, are proposed, in which we use pre-computations to accelerate list scan or use predictions to eliminate unnecessary trie accesses. Experiments show that the trie-based algorithm has a very fast response time on a vast dataset. The third contribution of this thesis is to deal with the all-match join problem considering taxonomy relations. To this end, we identify the shortcoming of a standard prefix filtering principle and propose an adaptive filtering algorithm that is tuneable towards the minimised join time. We also design a sampling-based estimation procedure to suggest the best parameter in a short time with high accuracy. Lastly, this thesis researches the all-match join task by integrating typographical errors, synonyms, and taxonomies simultaneously. Key contributions here include a new unified similarity measure that employs multiple measures, as well as a non-trivial approximation algorithm with a tight theoretical guarantee. We furthermore propose two prefix filtering principles: a fast heuristic and accurate dynamic programming, to strive for the minimised join time.Merkkijonoja esiintyy kaikkialla. Kun merkkijonoja kerätään erilaisista lähteistä, ne ovat usein yhteensopimattomia. Tämä tarkoittaa, että niillä voi olla sama merkitys riippumatta siitä, että ne ovat eri muodossa. Muotoon liittyvät eroavaisuudet voivat johtua esimerkiksi typografisista virheistä. Samanlaisten merkkijonojen löytäminen yhteensopimattomista tietoaineistoista on laajasti tutkittu kysymys viime vuosien aikana. Yhteisnimitys tälle suuntauksella on likimääräinen merkkijonojen yhteensovittaminen (approximate string matching). Tämän työn päämääränä on parantaa merkkijonojen likimääräistä yhteensovittamista ottamalla typografisten virheiden lisäksi huomioon merkkijonojen merkitys. Tässä työssä keskitymme erityisesti hyödyntämään synonyymeja sekä taksonomisia luokittelujärjestelmiä, koska kummatkin ovat yleisesti saatavilla olevia tietolähteitä. Tutkimuksessamme on kummankin tyyppistä lähdettä käytetty joko kysely- tai liitostehtävissä. Kyselytehtävässä tarkoituksena on löytää annettua merkkijonoa vastaavat merkkijonot. Liitostehtävässä tarkoituksena on löytää ne merkkijonoparit, jotka vastaavat toisiaan. Tuloksena saadaan joko kaikki vastaavat merkkijonot haluttuun vastaavuuteen asti (all-match) tai ensimmäiset k kappaletta (top-k) eniten toisiaan vastaavia merkkijonoja. Tämän työn ensimmäisen vastauksen top-k kyselyongelmaan annamme synonyymien avulla. Kehittämissämme algoritmeissa pyrimme erilaisiin optimaalisiin ratkaisuihin, kuten käytetyn muistin minimointiin, suoritusnopeuden maksimointiin sekä näiden yhdistelmään, jossa nopeus maksimoidaan samalla rajoittaen muistinkäyttöä. Jälkimmäinen ongelma on erikoistapaus 0/1 knapsack ongelmasta, ja ratkaisemme ongelman tehokkaan haarauta ja rajoita paradigman avulla (branch and bound paradigm). Työn toinen vastaus top-k liitosongelmaan annetaan taksonomisten relaatioiden avulla. Tätä varten olemme kehittäneet kolme algoritmia, joista kaksi perustuu järjestettyihin listoihin ja yksi etuliitepuutietorakenteeseen (trie). Listojen läpikäymistä nopeutetaan etukäteen suoritettavilla alustuksilla. Etuliitepuihin perustuvaa algoritmia tehostetaan ennakoivasti poistamalla turhat haut puurakenteeseen. Kokeiden perusteella etuliitepuihin perustuvalla algoritmilla on erittäin nopea vastausaika, kun kyseessä on iso tietoaineisto. Kolmas vastaus työssä käsittelee all-match liitosongelmaa taksonomisten relaatioiden tapauksessa. Osoitamme millä tavalla standardi etuliiterajausperiaate (prefix filtering principle) on vajavainen ja vastauksena tähän kehitämme mukautuvan rajausalgoritmin, joka on säädettävissä siten, että liitoksen muodostamiseen tarvittava aika voidaan minimoida. Tämän lisäksi laadimme datasta poimittaviin näytteisiin perustuvan algoritmin, jonka avulla voidaan arvioida paras parametri lyhyessä ajassa korkealla tarkkuudella. Lopuksi työssä tutkimme all-match liitosongelmaa yhdistämällä typografiset virheet sekä synonyymien ja taksonomioiden käytön samanaikaisesti. Avainratkaisut tässä osassa pitävät sisällään yhtenäisen mitan merkkijonojen samankaltaisuudelle, jossa hyödynnämme useita vastaavaan tarkoitukseen kehitettyjä mittoja. Tähän liittyen kehitämme epätriviaalin algoritmin, jolla ongelmaa voidaan approksimoida ja jolla on vahva teoreettinen perusta. Lisäksi laadimme kaksi etuliiterajaukseen liittyvää periaatetta: nopean heuristisen periaatteen ja tarkan dynaamiseen ohjelmointiin perustuvan periaatteen. Näillä pyritään minimoimaan liitoksen muodostamiseen kuluva aika.
Subject: computer Science
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
xu_pengfei_dissertation_2021.pdf 796.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record