Rural-urban policy effects on the regional economies of South Ostrobothnia and North Karelia

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7960-3
Title: Rural-urban policy effects on the regional economies of South Ostrobothnia and North Karelia
Author: Hyytiä, Nina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2012-04-27
Language: en
Belongs to series: Taloustieteen laitoksen julkaisuja - URN:ISSN:1235-2241
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7960-3
http://hdl.handle.net/10138/32699
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The thesis studies rural and regional policy effects on the rural economies of South Ostrobothnia and North Karelia. In addition, it investigates whether the applied policies accelerate economic agglomeration towards the urban centres of these regions. The analysis is based on the economic linkages among the economic agents and among the rural and urban areas. Rural-urban social accounting matrices (SAM) were built on the regions and used as base year data for the multiplier and computable general equilibrium (CGE) models, by which the sets of policy simulation were carried out. The specifications of the shocks aim at reflecting the choices of the rural policy makers as the policies and sectors having an ability of enhancing rural development. Thus the simulations consist of agricultural policy changes (e.g. CAP pillar II modulation), transport-infrastructure policies (investments and R and D policies) and increases in tourism demand (e.g. through intensified marketing efforts). The results indicate that the magnitude, and in some cases, the directions of the effects were area specific. South Ostrobothnia, for which the food cluster is important, responded relatively more strongly to the agricultural policies. The infrastructure and tourism policies also increased Regional Gross Domestic Product and employment. In addition, regional exports proved to have an important role for the region. On the other hand, the transfer of agricultural subsidy to the farm diversification did not increase RGDP since the traditional agriculture, due to its linkages, utilised the subsidies more effectively. In contrast, North Karelia was more responsive towards the infrastructure and tourism policies. The strengthening of the local services would effectively promote economic development in North Karelia. The results suggest that the increased efficiency of the transportation sector could slow down agglomeration in a highly remote area. Moreover, the subsidy transfer to the farm diversification resulted in increases in RGDP and employment. Yet, regarding both the regions and most of the policy shocks, the positive effects tend to accumulate in the urban areas. In conclusion, provided that the goal is to strengthen overall regional development, the acceptance of the urban centres as the engines of development would be preferable, since they are able to spill over benefits also to the rural surroundings. As a consequence, however, the economic activity and population further concentrate in the urban areas. In contrast, in order to support the genuinely rural areas, more targeted measures are called for. Since the effects were area-specific, the findings highlight the role of the local actors and thus emphasise the importance of sensitivity towards the diversity of local circumstances.Maaseutu- ja aluepolitiikkojen tavoitteena on turvata tasapuolinen aluekehitys koko Suomessa. Väitöskirjassa tutkitaan, kasautuvatko näillä politiikoilla saavutetut taloudelliset hyödyt aidolle maaseudulle vai tutkimusmaakuntien kaupunkikeskuksiin. Tutkimusalueina ovat Etelä-Pohjanmaa ja Pohjois-Karjala ja näiden keskuskaupungit Seinäjoki ja Joensuu. Tavoitteena on lisäksi selvittää, onko samoilla politiikoilla erilaisia vaikutuksia eri alueilla. Tutkimuksessa maakunnista rakennettiin maaseudun ja kaupungin erottelevat sosiaalisen tilinpidon matriisit (SAM). Nämä aluetalouden rahavirtoja kuvaavat matriisit ovat perusaineistona SAM-kerroinanalyyseillä ja yleisen tasapainon mallilla tehdyissä politiikkasimulaatioissa. Tutkimuksen simulaatiot kuvastavat Euroopan unionin, kansallisten ja paikallisten politiikantekijöiden näkemyksiä maaseutualueiden kehitystä parhaiten tukevista maaseutu- ja aluepolitiikoista. Työssä simuloidaan maataloustuen siirtoa maatilojen muuhun yritystoimintaan, paikallisen infrastruktuurin kehittämistä ja investointien ja turismin kasvua. Tuloksissa vertaillaan politiikkojen suhteellisia vaikutuksia maakunnittain ja maaseutu- ja kaupunkialueittain. Etelä-Pohjanmaalla ruokaklusterin tärkeys korostui. Myös elintarvikkeiden vienti ja maataloussektorin kautta tulevat tuet olivat tärkeitä maakunnalle. Sen sijaan maataloustuen siirtäminen varsinaisesta maataloudesta maatilojen monialaistumiseen vähensi alueellista arvonlisäystä. Tulosten taustalta ovat maatalouden kytkökset ja kerroinvaikutukset maakunnassa. Infrastruktuuri- ja turismipolitiikat kasvattivat alueellista arvonlisäystä ja työllisyyttä. Pohjois-Karjala reagoi Etelä-Pohjanmaata suhteellisesti voimakkaammin infrastruktuuri- ja turismipolitiikkoihin. Myös paikallisten palveluiden kehittämisen tärkeys korostui. Maataloustuen osittainen siirtäminen maatilojen yhteydessä olevaan muuhun yritystoimintaan lisäsi alueellista arvonlisäystä. Tutkimuksen mukaan lisäpanostukset infrastruktuuriin hidastavat keskittymiskehitystä harvaan asutussa Pohjois-Karjalassa. Suurempi osuus saavutetuista hyödyistä kasautui keskuskaupunkeihin kummassakin maakunnassa ja useimpien politiikkasimulaatioiden seurauksena. Jos tavoitteena on koko maakunnan kehitys, keskuskaupungit voivat toimia maakuntien vetureina, koska ne kykenevät levittämään hyötyjä myös ympäröivälle maaseudulle. Kääntöpuolena on taloudellisen toimeliaisuuden kasautuminen keskuksiin. Aitojen maaseutalueiden tukemiseen sen sijaan tarvitaan tarkemmin kohdennettuja politiikkoja. Samojen politiikkojen erilaiset alueelliset vaikutuksen korostavat paikallisen asiantuntemuksen ja alueiden erityispiirteiden huomioimisen tärkeyttä.
Subject: maatalousekonomia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ruralurb.pdf 1.175Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record