Kielisyöpäbiopsia : edustavasta koepalasta on hyötyä potilaan hoidon suunnittelussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202103171676
Title: Kielisyöpäbiopsia : edustavasta koepalasta on hyötyä potilaan hoidon suunnittelussa
Author: Wennerstrand, Pia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202103171676
http://hdl.handle.net/10138/328123
Thesis level: master's thesis
Abstract: Kielisyöpä (oral tongue squamous cell carcinoma, OTSCC) on suuontelon yleisin syöpä, joka kasvaa aggressiivisesti ja lähettää etäpesäkkeitä varhaisessa vaiheessa. Eloonjäämisennuste on edelleen huono verrattuna esimerkiksi huulen ja nielun alueen syöpiin. Diagnostiikan kulmakivenä on biopsia eli kudoskoepala, sillä syöpä varmennetaan aina histopatologisella tutkimuksella. Edustavasta näytteestä saadaan tärkeää tietoa myös syövän käyttäytymisestä, jota voidaan hyödyntää potilaan hoidon suunnittelussa. Syventävien opintojeni tutkielma koostuu sekä kirjallisesta osuudesta että kansainväliseen suupatologian ja suulääketieteen alan julkaisusarjassa (APMIS) ilmestyneestä artikkelista: ”Biopsy quality is essential for preoperative prognostication in oral tongue cancer”, jossa olen toisena kirjoittajana. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa vertailimme Suomen ja Saudi-Arabian kielisyöpäbiopsioiden (n= 138) HE-rutiinilasien laatua, kuten näytteen kokoa ja invaasiovyöhykkeen näkyvyyttä. Osasta suomalaisista koepaloista selvitimme lisäksi syövän käyttäytymistä kuvaavia parametreja: tuumori-strooma-suhdetta (tumor to stroma ratio, TSR) ja tuumoria infiltroivia lymfosyyttejä (tumor infiltrating lymfocytes, TILs). Analysoimme näytteet sekä valomikroskoopin että QuPathin digitaalisen ohjelman avulla. Vertasimme myös koepalojen TSR- ja TILs-arvoja vastaavien tapausten leikkausresekaateista valmistettuihin HE-leikkeisiin. Liitimme tarkasteluun myös aiemmassa tutkimuksessa analysoitujen parametrien, silmuilun ja invaasiosyvyyden (budding and depth of invasion, BD) tulokset. Havaitsimme, että suomalaiset biopsiat olivat syvempiä kuin Saudi-Arabian näytteet (59% vs. 42%) ja niissä näkyi useammin invaasiovyöhyke (72% vs. 40%), mutta Saudi-Arabian näytteet olivat leveämpiä kuin suomalaiset (98% vs. 76%). Prognostisten arvojen (TSR ja TILs) analyysissä mikroskoopilla ja QuPathin digitaalisen analyysin perusteella saatiin lähes yhtenevät tulokset (86,8% ja 75%). Koepaloja ja leikkausresekaatteja verrattaessa vain TSR (p= 0,04) ja BD (p< 0,001) olivat lähes yhtenevät, mutta se sijaan TILs-parametria ei voinut luotettavasti arvioida koepaloista. Yhteenvetona voimme todeta, että kielisyöpäepäilyssä olisi suotavaa ottaa mahdollisimman edustavasta kohdasta (1-3 kpl) yli 5 mm syvyisiä näytteitä, joista patologi pystyisi arvioimaan kasvaimen aggressivisuutta kuvaavat BD- ja TSR-parametrit.
Subject: biopsian laatu
HE-leike
prognostinen markkeri
kielikarsinooma


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record