Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English Helsingin yliopisto

Primary care visits in the Finnish occupational health services and their connections to prevention and work-related factors

Show full item record

Tilaa julkaisu Vie RefWorksiin
Title: Primary care visits in the Finnish occupational health services and their connections to prevention and work-related factors
Author: Ikonen, A
Language: Englanti
Abstract: Suomessa suurin osa työnantajista tarjoaa työntekijöilleen ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi sairaan-hoitopalveluja. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää työterveyshuollon asemaa työssä käyvien terveydenhuollossa ja työterveyshuollon sairaanhoidon yhteyttä ennaltaehkäisyyn ja työhön liittyviin teki-jöihin. Tämä tutkimus osoitti, että yli 50 % työntekijöistä käytti pelkästään työterveyshuollon sairaanhoitoa ja julkisen terveydenhuollon käyttö väheni. Erityisesti miehet näyttivät sairastuessaan valitsevan työterveyshuollon. Työterveyshuollossa lääkärissäkäyntien osuus nousi verrattuna muuhun työterveyshenkilöstöön. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveysongelmat ja pitkäaikaiset työkykyyn vaikuttavat sairaudet olivat yhteydessä sairaanhoitokäynteihin työterveyshuollossa, mutta noin puolet niistä, joilla oli näitä ongelmia, eivät käyneet työterveyshuollossa. Työterveyshoitajan rooli näytti tärkeältä unettomuuden, työuupumuksen ja masennuksen havaitsemisessa. Työperäisiä oireita ja työkykyä arvioidaan usein työterveyshuollon sairaanhoidon yhteydessä. Yli puolet työterveyslääkäreillä käynneistä olivat työhön liittyviä, kun käynnin syy oli ainakin osittain työn aiheuttama tai kun sairausloman tarve otettiin huomioon. Epäasiallinen kohtelu työpaikalla ja vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön olivat yhteydessä työterveyshoitajalla tai -lääkärissäkäynteihin. Tämä osoitti, että työterveyshuollon henkilöstöllä on mahdollisuus saada tietoa työhön liittyvistä tekijöistä sairaanhoidon yhteydessä. Vaatimus sairauslomatodistuksesta ensimmäisestä sairauslomapäivästä lähtien liittyi työterveyshuollon käynteihin miehillä. Lyhyiden sairauslomien seurannassa voitaisiin lisätä esimiesten roolia. Vaikka terveysneuvontaa ja työhön kohdistuvia interventioita tehtiin sairaanhoidon yhteydessä, työpaikkoihin kohdistuvien interventioiden määrää voitaisiin lisätä. Sairaanhoito työterveyshuollossa tukee ennalta ehkäisevää työtä ja usein liittyy työntekijöiden työhön ja työkykyyn. - Englanninkielinen julkaisu.
Description: 161 s.
Hinta: 15,00
ISBN: 978-951-669-882-6 (print)
978-951-669-883-3 (pdf)
ISSN: 1238-5050
Date: 2012
Publisher: Kela
Part of series: Studies in social security and health 120
Type of publication: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia
Subject: occupational health services; occupational health physicians; occupational health nurses; office visits; prevention; work-related factors; health services – utilization; työterveyshuolto; työterveyslääkärit; työterveyshoitajat; vastaanottokäynnit; ennaltaehkäisy; työhön liittyvät tekijät; terveyspalvelut – käyttö
Place of publishing: Helsinki
URI: http://hdl.handle.net/10138/32818

Files in this item

Files Description Size Format View/Open
Tutkimuksia120.pdf 1.246Mb PDF View/Open
This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search Helda


Advanced Search

Browse

My Account