Suomenhevosen voittosumman, vuoden parhaan ajan ja uranpituuden periytyminen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202104071848
Title: Suomenhevosen voittosumman, vuoden parhaan ajan ja uranpituuden periytyminen
Alternative title: The genetic parameters of earnings, racing time and career length in Finnhorse
Author: Junttila, Maijuleena
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202104071848
http://hdl.handle.net/10138/328775
Thesis level: master's thesis
Degree program: Maataloustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Agricultural Sciences
Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper
Specialisation: Kotieläintiede
Animal Science
Husdjursvetenskap
Abstract: Suomenhevonen on kotimainen hevosrotu, jonka kantakirja on jaettu neljään jalostussuuntaan: ratsu, juoksija, pien- ja työhevonen. Suomenhevosia kantakirjataan eniten juoksijasuuntaan eli ravihevosiksi. Suomen Hippos ry vastaa ravihevosten jalostusarvostelusta. Virallisessa arvostelussa on mukana vuosittainen voittosumma, vuoden paras aika, aikaero, hylkäys ja starttiintulo. Tämän tutkielman tavoitteena oli päivittää voittosumman ja vuoden parhaan ajan varianssikomponentit ja uusina ominaisuuksina arvioida uranpituuden sekä ensimmäisen kilpailuvuoden voittosumman perinnöllisen muuntelun suuruus. Aineisto saatiin Suomen Hippos ry:ltä ja se sisälsi suomenhevosravureiden ravikilpailutiedot vuosilta 1984–2018. Voittosummaa ja vuoden parasta aikaa varten aineisto rajattiin käsittämään kilpailuvuodet 2000–2018. Uranpituudessa käytettiin aineistoa syntymävuosilta 1990–2004. Ravikilpailulähtöihin osallistui tammoja, oriita ja ruunia. Oriit ja ruunat juoksivat noin 60 % lähdöistä. Aineistossa suomenhevosten startit oli taulukoitu 3-vuotiaista lähtien vuosittain, kunnes 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat olivat omassa luokassaan. Suomenhevonen saa kilpailla 3-vuotissyksystä sen 15-vuotiskauden loppuun. Varianssikomponenttien estimoinnissa kiinteinä tekijöinä sukupuolen ja iän lisäksi oli kilpailuvuoden vaikutus. Aineiston käsittelyssä käytettiin RStudio-ohjelmaa. Sukupuutiedosto käsiteltiin RelaX2-ohjelmalla ja varianssikomponenttien arviointiin käytettiin DMU-ohjelman REML-menetelmää. Voittosumman ja vuoden parhaan ajan varianssikomponenttien laskennassa käytettiin toistuvuusmallia, jossa eläintä kohden oli useita havaintoja useilta vuosilta. Uranpituuden ja ensimmäisen kilpailuvuoden voittosumman varianssikomponenttien laskennassa havaintoja oli yksi eläintä kohden. Periytymisasteet estimoitiin olevan kohtalaiset voittosummalle 0,26±0,01 ja vuoden parhaalle ajalle 0,40±0,02. Periytymisasteet vastaavat hyvin virallisessa arvostelussa käytettyjä periytymisasteita, jotka ovat 0,30 voittosummalle ja 0,35 vuoden parhaalle ajalle. Uranpituuden perinnöllisyysasteen arvio oli matala 0,09±0,01 ja ensimmäisen kilpailuvuoden voittosumman sama (0,26±0,04) kuin kaikki kilpailuvuodet huomioivalle voittosummalle. Geneettinen trendi oli kaikkien tutkittujen ominaisuuksien osalta nousujohteinen. Voittosumman ja vuoden parhaan ajan estimoitu geneettinen korrelaatio oli korkea -0,94±0,01. Tämä oli odotettava tulos, koska nämä ominaisuudet kuvaavat samantapaisia piirteitä. Kilpailu-uran pituus korreloi geneettisesti voimakkaasti ensimmäisen kilpailuvuoden aikana saavutetun voittosumman kanssa 0,65±0,08. Tästä voi ennustaa, että rahallisesti hyvin pärjäävän hevosen kilpailu-ura on pidempi kuin vähemmän voittosummaa kartuttavan. Saatujen tulosten perusteella ravureiden valinnassa yhtenä ominaisuutena käytetty voittosumma edistää myös hevosten uranpituuden perinnöllistä kehitystä.Finnhorse is a native Finnish horse breed and its studbook has four different sections: riding horse, trotting horse, pony-sized horse and working horse. Most of the Finnhorses are registered as trotters. The Finnish trotting and breeding association Suomen Hippos ry is responsible of the breeding value estimation. The official breeding value estimation includes earnings, racing time, time difference at finish, disqualifications and career starting age. The objective of this study was to update variance components for earnings and racing time and to estimate variance components for the racing career length and first year earnings as new traits. Data was received from The Finnish trotting and breeding association Suomen Hippos ry and it contained racing results from years 1984 to 2018. For this study, the data was limited to competition years 2000-2018 for earnings and racing time. For the career length and the first year earnings the data were limited to birth years 1990-2004. The data included trotting race starts from stallions, geldings, and mares. Geldings and stallions competed approximately 60% of the starts. Age was grouped annually from 3 years old to 8 years and older horses. Finnhorse can start racing on September 1st of the year when it turns three years of age and it can race till end of the year when it turns 15 years old. In addition to gender and age, the year of race was included as a fixed factor in the estimation of variance components. The data was processed with RStudio-program. The pedigree file was processed with RelaX2-program and DMU-program’s REML was used for the variance component estimation. The repeatability model was used for the earnings and racing time, since there were multiple observations per animal per year. For the career length and the first year earnings, there were one observation per animal. Heritability estimate for earnings (0,26±0,01) and racing time (0,40±0,02) were moderate. Heritability estimates are similar to those used in the official breeding value 0,30 and 0,35, respectively. The heritability of the career length was low 0,09±0,01 and the first year earnings was moderate 0,26±0,04 which was the same as the earnings trait that included all competition years. The genetic trends were positive for all the studied traits. The genetic correlation between the earnings and the racing time was high -0,94±0,01. This was expected since these two traits illustrates quite the similar features. The genetic correlation between the career length and the earnings of the first year was also high 0,65±0,08. This predicts that moneywise well performing trotter is likely to do a longer career compared to a horse that does not earn that much. The results show that if earnings is used in selection also the length of the career improves genetically.
Subject: Suomenhevonen
ravihevonen
varianssikomponentti
periytyminen
uranpituus
voittosumma


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Junttila_Maijuleena_maisterintutkielma_2021.pdf 732.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record