Terveyssosiaalityö erikoissairaanhoidossa : potilaan lääketieteellisen vaikutus sosiaalityön luonteeseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202104282055
Title: Terveyssosiaalityö erikoissairaanhoidossa : potilaan lääketieteellisen vaikutus sosiaalityön luonteeseen
Author: Nylander, Nicolas
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202104282055
http://hdl.handle.net/10138/329462
Thesis level: master's thesis
Degree program: Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Social Sciences (in Swedish)
Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper
Specialisation: Sosiaalityö
Social Work
Socialt arbete
Abstract: Tämä tutkielman tarkoitus on selvittää miten potilaan lääketieteellinen tila vaikuttaa terveyssosiaalityön laatuun. Tutkielmassa tarkastellaan miten kuoleman läsnäolo muuttaa työn laatua ja luonnetta, sekä mitä eroja kuratiivisten ja palliatiivisten potilaiden kanssa työskentelyssä on. Tutkimushypoteesina on, että vaikka kuoleman läsnäolo on kuormittava tekijä, liittyy siihen myös positiivinen aspekti. Tutkimus on tehty haastattelemalla kuolevien potilaiden kanssa työskenteleviä sosiaalityöntekijöitä vapaamuotoisilla syvähaastatteluilla. Teoreettisena viitekehyksenä toimii sosiologi Aaron Antonovskyn salutogeeninen malli, jonka kontekstissa kuolema on stressiä aiheuttava tekijä, mutta se tuo työhön myös positiivisia elementtejä. Kuolema muuttaa sosiaalityön luonnetta oleellisesti. Keskeiset tulokset ovat, että jos kuolemaa ei koe liian kuormittavana tekijänä, työ kuolevien potilaiden kanssa voi olla erittäin antoisaa. Kuolema tuo työhön merkityksellisyyttä, joka on hallittavuuden ja ymmärrettävyyden ohella edellytys koherenssin tunteen synnylle. Koherenssin tunne voidaan tiivistää luottamuksena siihen, että ihminen selviytyy hänen kohtaamistaan haasteistaan. Lisäksi työ kuoleman parissa saa sosiaalityöntekijän käsittelemään kuolemaa myös henkilökohtaisella tasolla, mikä puolestaan lisää henkistä hyvinvointia. Johtopäätökset ovat, että kuoleman parissa työskentelyä ei pidä pelätä, vaan siihen kannattaa suhtautua mahdollisuutena henkilökohtaiseen kasvuun. Sosiaalityön koulutuksessa olisi hyvä saada työkaluja, jotka auttaisivat kaikkia sosiaalityöntekijöitä käsittelemään ja ylitsepääsemään työssään kohtaamat stressitekijät.The purpose of this dissertation is to find out whether the medical condition of a patient affects the nature of healthcare social work. The dissertation examines how the presence of death changes the quality and nature of the work, and what are the differences between working with curative and palliative patients. The research hypothesis is that while the presence of death is a burdensome factor for the social worker, there is also a satisfying aspect to it. The study was conducted by interviewing social workers working with dying patients using informal in-depth interviews. The theoretical frame of reference is the salutogenic model of sociologist Aaron Antonovsky. Antonovskys theory facilitates death both as a stress factor and as an element, which brings a positive element to healthcare social work. Death fundamentally changes the nature of social work. The key finding of this dissertation is that death is not perceived as too burdensome. On the contrary, working with dying patients can be perceived as very rewarding. Death adds a sense of meaningfulness to the work, which along with controllability and comprehensibility is a prerequisite for the emergence of a sense of coherence. A sense of coherence can be defined as a feeling of confidence that a person will cope with the challenges he or she faces. In addition, working in the presence of death forces the social worker to contemplate the concept of death on a personal level, which in turn increases mental well-being. The conclusions are that working with death is not to be feared, but should rather be seen as an opportunity for personal growth. Social workers would benefit if their education provided them with tools necessary to deal with and overcome stressor met in their work.
Subject: Coping
Jaksaminen
Koherenssi
Kuolema
Palliatiivinen
Terveyssosiaalityö


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Nylander_Nicolas_MaisterinTutkielma_2021.pdf 1.656Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record