Tutkielma rakkauden arkeologiasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202104282074
Title: Tutkielma rakkauden arkeologiasta
Author: Ahlberg, Oskar
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Arts
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202104282074
http://hdl.handle.net/10138/329493
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kulttuuriperinnön maisteriohjelma
Master's Programme in Cultural Heritage
Magisterprogrammet i kulturarv
Specialisation: Arkeologia
Archaeology
Arkeologi
Abstract: Tässä opinnäytetyössä tutkittiin, miten ontologinen käänne on vaikuttanut arkeologian epistemologiaan, ja miten irtautuminen vanhasta ihmiskeskeisestä tietokäsityksestä mahdollistaa rakkauden tutkimisen arkeologiassa. Lisäksi työssä ehdotetaan uusi tapa tutkia rakkautta arkeologiassa. Rakkauden määritelmät paljastavat kahtiajaon materian ja mielen välillä. Siitä syystä opinnäytetyössä lähestytään tutkimuskysymyksiä ihmisyyden jälkeen tulevien teorioiden valossa, jotka eivät anna mitään erityisasemaa mielelle tai materialle. Teorioista keskitytään spekulatiiviseen realismiin ja taidearkeologiaan, joita käsitellään suhteessa arkeologiassa 2000-luvun jälkeen laajemmin vaikuttaneeseen uusmaterialismiin. Spekulatiivisen realismin tarkastelussa keskitytään Graham Harmanin kehittämään objektiorientoituneeseen ontologiaan, jossa kaikki objektit ovat vetäytyneitä niin, että ne ovat enemmän kuin osiensa summa ja vähemmän kuin niiden vaikutukset. Koska taidetta on ehdotettu tavaksi lähestyä vetäytyneitä objekteja, taidearkeologian kautta ontologialle muodostuu arkeologinen konteksti. Taidearkeologian tarkoitus rikkoa totuttuja rakenteita, systeemejä ja narratiiveja liittyy opinnäytetyöhön, sillä rakkaus on tutkimusaiheena arkeologialle epätavallinen. Taidearkeologian tarkoituksiin päästäkseen, tarkastelussa keskitytään Doug Baileyn kehittämään taidearkeologian perusolemukseen, jossa objekteja irrotetaan luonnollisesta kontekstista ja uudelleenkäytetään uusissa töissä. Opinnäytetyössä osoitetaan, että objektiorientoituneen ontologian kautta rakkautta voidaan pitää objektina ja sille voidaan antaa ontologinen paikka ja uusi määritelmä. Rakkauden käsittäminen objektina mahdollistaa sen asettamisen arkeologiseksi ja taidearkeologiseksi tutkimuskohteeksi. Kirjoittajan alkuperäisen taidearkeologisen projektin kautta havaitaan, että kaunokirjallisen tyylin keinoin voidaan rakkautta tutkia täyttäen taidearkeologian perusolemuksen ehdot. Objektiorientoituneen ontologian ja taidearkeologian valossa rakkaus voidaan ottaa arkeologisen tutkimuksen kohteeksi, jossa vetäytyneisyys ja epätäydellisyyden tunne on hyväksyttävä.
Subject: rakkaus
arkeologia
rakkauden arkeologia
taidearkeologia
taide
objektiorientoitunut ontologia
OOO


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ahlberg_Oskar_tutkielma_2021.pdf 432.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record