En historiker i Storfinlands tjänst : Jalmari Jaakkola och boken Finlands östproblem (1941)

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202104282076
Title: En historiker i Storfinlands tjänst : Jalmari Jaakkola och boken Finlands östproblem (1941)
Author: Byholm, Matilda
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Arts
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202104282076
http://hdl.handle.net/10138/329496
Thesis level: master's thesis
Degree program: Historian maisteriohjelma
Master's Programme in History
Magisterprogrammet i historia
Specialisation: Ruotsinkielinen opintosuunta
Study track in Swedish
Svenskspråkig studieinriktning
Abstract: Denna avhandling behandlar Jalmari Jaakkolas propagandapublikation Suomen idänkysymys (sv. Finlands östproblem), som gavs ut år 1941. Bokens syfte var att motivera Finlands rätt till att göra anspråk på Östkarelen och Kolahalvön och forma ett Storfinland. Suomen idänkysymys fick sin början som ett tyskt beställningsarbete. Den tyska statsmakten hade våren 1941 framfört en önskan om att få en historiskt, geografiskt och etnografiskt motiverad sammanställning om Finlands gränsönskemål. Den finska statsmakten valde Jalmari Jaakkola, som var professor i historia vid Helsingfors universitet, till att förverkliga detta uppdrag. Han fick hjälp av ett antal aktiva medlemmar i Akademiska Karelen-Sällskapet. Resultatet av detta samarbete var först memorandumet ”Itä-Karjalan ja Kuolan kysymys” som cirkulerade i slutna kretsar i Tyskland under våren 1941. Hösten 1941 bearbetades memorandumet till en bok, Suomen idänkysymys, som gavs ut till den finländska allmänheten och översattes till svenska, tyska, engelska och franska. Avhandlingens centrala frågeställningar är vilka argument för ett Storfinland som presenteras Suomen idänkysymys och hur dessa harmoniserar med Jalmari Jaakkolas historiska uppfattningar han uttryckt i sina tidigare skrivelser. De gränskrav som Jaakkola ställde i sitt verk påverkade den finska och tyska statsmaktens förhandlingar om hur Sovjetunionens område skulle delas efter kriget i den mån att den tyska statsmakten gick med på att Finland skulle få förutom Östkarelen även Kolahalvön. Allt som allt var Suomen idänkysymys en del av en större helhet där den tyska statsmakten ritade om Europas gränser för att skapa ett nytt Europa efter att ha vunnit det andra världskriget. Ett Storfinland var en del av Tysklands gränsplaner. Efter att Tyskland och Finland förlorat andra världskriget tystades diskussionen om ett Storfinland ner. Jalmari Jaakkola höll resten av sitt liv låg profil om boken och tog avstånd till sin delaktighet i den krigstida Storfinlandpropagandan.
Subject: Jalmari Jaakkola
Finlands östproblem
Suomen idänkysymys
Storfinland
fortsättningskriget
Östkarelen
Kolahalvön
krigspropaganda
nationalism


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Byholm_Matilda_Pro gradu_2021.pdf 569.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record