Emakoiden AD-, TGE- ja PRRS- seurantaohjelmien edustavuus vuosina 2008-2009

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/32980
Title: Emakoiden AD-, TGE- ja PRRS- seurantaohjelmien edustavuus vuosina 2008-2009
Author: Lyytikäinen, Tapani; Sahlström, Leena; Kyyrö, Johanna
Publisher: Evira
Date: 2012-03-01
Belongs to series: 1/2012
ISBN: 978-952-225-105-3
ISSN: 1797-2981
URI: http://hdl.handle.net/10138/32980
Abstract: Sikojen tautitilannetta seurataan Suomessa lakisääteisesti monen taudin varalta. Tässä selvityksessä olemme arvioineet seurantaohjelmien edustavuutta Aujeszkyn, PRRS- ja TGE -tautien osalta. Näitä tauteja ei tällä hetkellä esiinny Suomessa ja AD:n ja TGE-taudin varalta Suomella onkin EU-lisävakuudet. Tautiseuranta perustuu noin tuhanteen verinäytteeseen vuosittain, jotka otetaan teurastettavista emakoista. Seurantaohjelmat ovat Suomessa toteutuneet suunnitelmien mukaisesti tarkasteltujen vuosien (2008-2009) osalta. Tulosten mukaan seurantaohjelma tunnistaa herkimmin taudeista PRRS:n, epäherkimmin TGE:n. Yksittäisenkin vuoden tulosten perusteella voidaan varmistua siitä, etteivät taudit ole muuttuneet endeemisiksi Suomessa, mutta tautivapauden osoittamiseksi yhden vuoden seurantaohjelman tulokset eivät ole riittäviä. Tautivapauden osoittaminen tehostuu, kun siihen yhdistetään myös niin sanotun passiivisen tautiseurannan havainnot, sekä arvio tautien maahantuloriskistä arviointijaksolla.I Finland har man lagstadgade kontrollprogram för ett fl ertal svinsjukdomar. I denna utredning har vi utvärderat representativiteten av kontrollprogrammen för Aujeszkys sjukdom, PRRS och TGE. Dessa sjukdomar förekommer inte för närvarande i Finland och för AD och TGE har Finland dessutom tilläggsgarantier inom EU. Kontrollprogrammen baseras på ca. 1000 blodprov, som tas årligen från suggor på slakteri. Kontrollprogrammet har i Finland genomförts enligt planerna under de utvärderade åren 2008-2009. Enligt resultaten från utredningen så är kontrollprogrammen mest känsliga för att upptäcka PRRS och minst känsliga för upptäckt av TGE. Även med ett års provresultat kan man försäkra sig om att sjukdomarna inte har blivit endemiska i Finland, men för att påvisa frihet från sjukdom räcker inte resultaten från ett års kontrollprogram. För att på ett effektivare sätt påvisa frihet från sjukdom måste man kombinera resultaten från kontrollprogrammen med så kallad passiv sjukdomskontroll och även beakta risken för införsel i landet under de utvärderade åren.In Finland there is statutory surveillance of several swine diseases. We have studied the representativeness of the control programs for AD, TGE and PRRS. These diseases are not at the moment present in Finland and moreover Finland has additional guaranties in the EU for AD and TGE. The control programs are based approximately on 1000 yearly blood samples that are taken from sows in the slaughterhouses. Surveillance of the studied diseases in Finland has been implemented as planned during the studied years 2008-2009. The results reveal that the control programs are most sensitive to detect PRRS and least sensitive to detect TGE. One year of surveillance is enough to demonstrate that the diseases have not been endemic in Finland, but it is not enough to prove freedom from disease. To be able to more effectively prove freedom from disease it is necessary to combine the results from the control program with passive surveillance and take into consideration the risk of entry of the diseases into the country.
Subject: Sika, Corona-virus, PRRS, Aujeszky, TGE, seurantaohjelmat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Eviran tutkimuksia_ 1_2012.pdf 644.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record