Improving the mastery of human factors in a safety critical ATM organisation

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8009-8
Title: Improving the mastery of human factors in a safety critical ATM organisation
Author: Teperi, Anna-Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences, Cognitive Science, Institute of Behavioural Sciences, University of Helsinki
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Abstract A mastery of human factors (HF) in such complex systems as air traffic management (ATM) and air traffic control (ATC) is crucial to maintain the efficiency and safety of the system and the well being of those working within it (Vicente, 1999; Kirwan, 2002; Reason, 2008; Carayon, 2010). ATC aims at preventing collisions between aircrafts. In ATC work, several characteristics cause complexity, uncertainty and dynamicity, and there is a possibility of risks and disturbances that make ATC vulnerable to human error. The discipline of HF applies knowledge regarding human behaviour to the design of systems (IEA, 2000; FAA, 2005). In the current thesis, HF is used as a tool for improving work, competence and safety in the context of ATM. In the four studies on which this thesis is based, the application of HF to one ATM organisation was studied over a period of 10 years, and, in this process, the factors that supported or hindered the adoption and application of new thinking and new tools were evaluated. Interviews, intervention results, questionnaires and incident data were used as the material and methods for the studies. It was recognised that the organisation was run in strict compliance with international regulations and that it had a strong technical competence, but this was not the case with respect to HF aspects (Study I). The interviews of the upper and middle managers of the target organisation revealed that there was no unified strategy within the organisation for applying knowledge regarding HF (Study II). The results showed limitations in utilising incidents as material for organisational learning and safety improvement (Study III). Finally, the organisation succeeded in applying an easy-to-use tool to determine, analyse and learn about HF risks and resources (Study IV). Taken together, the studies in this thesis demonstrated that, although there were cultural and structural barriers, such as a strong, fragmented and authoritarian history of aviation administration, that hindered the adaptation of new thinking, the HF application was facilitated by the tensions for change in which HF-based interventions and tools were considered valuable solutions. The current thesis indicates that the target ATM organisation should continue HF application to strengthen its competence as a high reliability organisation. In this future process, recognising the facilitating and hindering factors involved in the mastery of HF is necessary. The findings of this thesis also support the possibility of using HF application in other complex systems.Tiivistelmä Inhimillisten tekijöiden (Human Factors, HF) hallinta turvallisuuskriittisissä järjestelmissä, kuten lennonvarmistuksessa ja lennonjohdossa on välttämätöntä, jotta varmistetaan toiminnan sujuvuus, turvallisuus ja hyvinvointi. Lennonjohdon tehtävä on ehkäistä lentokoneiden yhteentörmäykset ja huolehtia lentoliikenteen sujumisesta turvallisella ja taloudellisella tavalla. Lennonjohtotyö sisältää monimutkaisuutta, epävarmuutta ja muuttuvuutta, jotka lisäävät inhimillisten virheiden riskiä. Inhimillisten tekijöiden tieteenala soveltaa käyttäytymistieteellistä osaamista järjestelmien toiminnassa. Tässä väitöskirjassa inhimillisten tekijöiden tietämystä käytetään lennonvarmistuksen työn, työn hallinnan ja turvallisuuden kehittämisen työkaluna. Väitöskirja koostuu neljästä osatutkimuksesta, jotka kuvaavat inhimillisten tekijöiden soveltamista lennonvarmistusorganisaatiossa 10 vuoden aikana. Väitöskirjassa tarkastellaan sovellusprosessia heikentäviä ja tukevia tekijöitä, ja arvioidaan, miten uudenlainen ajattelu- ja toimintatapa omaksutaan organisaatiossa. Tutkimuksissa havaittiin, että lennonvarmistusorganisaatio edustaa teknis-autoritaarista ympäristöä, joka hallitsee infrastruktuurin kehittämisen ja jonka toimintaa vahvasti ohjaa kansainvälinen normisto. Ihmisen toimintaa koskevaa osaamista on lennonvarmistuksessa sovellettu heikosti (Tutkimus I). Organisaation esimiesten haastattelut toivat esille, että inhimillisten tekijöiden tietämyksen hyödyntämiselle organisaatiossa ei ollut olemassa yhtenäistä strategiaa (Tutkimus II). Organisaation oppimisjärjestelmässä oli puutteita, mm. poikkeamien tietoja ei analysoitu systemaattisesti toiminnan tai turvallisuuden kehittämiseksi (Tutkimus III). Operatiiviseen toimintaan liittyviä inhimillisiä riskejä ja onnistumisia opittiin kuitenkin analysoimaan työn arkeen suunnitellulla työkalulla (Tutkimus IV). Tutkimusten tulokset osoittavat, että kulttuuriset ja rakenteelliset esteet, kuten hajanainen ja vanhakantainen ilmailuhallinnon historia hidastivat inhimillisten tekijöiden osaamisen juurruttamista. Aihealueen hyväksymistä organisaatiossa kuitenkin edistivät toimintaympäristön muutostarpeet, joihin käyttäytymistieteellisten työkalujen ja lähestymistapojen ajateltiin tarjoavan uusia ratkaisumalleja. Lennonvarmistusorganisaation kannattaa jatkaa inhimillisten tekijöiden tietämyksen hyödyntämistä, kuitenkin tunnistaen sen soveltamista heikentävät ja tukevat tekijät. Tulokset voivat tukea vastaavaa työtä myös muissa turvallisuuskriittisissä organisaatioissa.
URI: URN:ISBN:978-952-10-8009-8
http://hdl.handle.net/10138/33049
Date: 2012-06-07
Subject: kognitiotiede / organisaatiopsykologia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
improvin.pdf 3.763Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record