Det sjungande jaget : att översätta känslan och själen : den lyriska samlingen Kanteletar i svenska tolkningar 1830-1989

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/330626
Title: Det sjungande jaget : att översätta känslan och själen : den lyriska samlingen Kanteletar i svenska tolkningar 1830-1989
Author: Kukkonen, Pirjo
Publisher: International Semiotics Institute
Date: 2009
Language: swe
Number of pages: 320
Belongs to series: Acta Semiotica Fennica ; 31
ISBN: 978-951-51-5033-2
ISSN: 1235-497X
DOI: https://doi.org/10.31885/9789515150332
URI: http://hdl.handle.net/10138/330626
Abstract: Kanteletar representerar den poetiska genren folkdikten, la poësie populaire, som avspeglar den nationalromantiska tanken om folkdiktningen som en ”själens grammatik” så som J. G. von Herder (1744–1803) beskrivit den. I Kanteletar-sånganalyserna är det frågan om att översätta och tolka känslan och själen till svenska och lyssna på det sjungande jagets olika röster. Den semiotiska översättningsanalysen fokuserar på översättarnas röster genom att kommentera två huvudsakliga företeelser som avspeglar Kalevala-språket och -metriken: allitterationerna och parallellismerna vilka återspeglar det som Julia Kristeva kallar chora, den livgivande rytmen.
Subject: Kanteletar
Subject (yso): översättningar
folkdiktning
svenska
dikter på kalevalamått
finska
hermeneutik
semiotik
Rights: CC BY 4.0
Usage restriction: openAccess


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Det sjungande jaget.pdf 11.67Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

CC BY 4.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY 4.0