Puolueiden kannatusmittausten analysoiminen yleistetyllä lineaarisella mallilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106082546
Title: Puolueiden kannatusmittausten analysoiminen yleistetyllä lineaarisella mallilla
Author: Vuoristo, Varpu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106082546
http://hdl.handle.net/10138/330741
Thesis level: master's thesis
Degree program: Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma
Master's Programme in Mathematics and Statistics
Magisterprogrammet i matematik och statistik
Specialisation: Tilastotiede
Statistics
Statistik
Abstract: Puolueiden kannatusmittaukset vaalien välillä tehdään kyselytutkimusten avulla. Näitä mielipidetiedusteluita kutsutaan kansankielellä termillä gallup. Tässä työssä perehdytään poliittisten mielipidetutkimusten historiaan sekä tehdään lyhyt katsaus galluppien nykytilanteeseen Suomessa. Tässä maisterintutkielmassa on ollut käytössä kyselytutkimuksella kerätyt aineistot. Aineistoissa on kysytty vastaajien äänestyskäyttäytymistä seuraavissa vaaleissa: kuntavaalit 2012, eduskuntavaalit 2015 sekä kuntavaalit 2017. Tutkielmassa esitellään kyselytutkimuksien kysymyksen asettelu, aineistojen puhdistamisen työvaiheita sekä perusteet mitkä tiedot tarvitaan tilastollisen mallin sovittamista varten. Teoriaosuudessa esitellään yleistettyjä lineaarisia malleja. Menetelmänä sovitetaan yleistetty lineaarinen malli valittuihin ja puhdistettuihin aluperäisten aineistojen osa-aineistoihin. Näissä osa-aneistoissa on tiedot vastaajien äänestyskäyttäytymisestä kahdeksan eri eduskuntapuolueen kesken. Lisäksi tilastollisen mallin sovittamista varten osa-aineistossa on tiedot vastaajien sukupuolesta sekä asuinpaikasta NUTS 2 -aluejaon mukaisesti. Sukupuoli ja viisi eri aluetta toimivat mallissa selittävinä muuttujina, kun taas puoluekannatus selitettävänä muuttujana. Aineiston käsittely on toteutettu R-laskentaohjelmalla. Tuloksissa on esitetään taulukointina selittävien muuttujien vaikutusta tarkasteltavan puolueen äänestämiseen, niin itsenäisinä selittäjinä kuin niiden yhteisvaikuksina. Jokaista kahdeksaa puoluetta tarkastellaan kaikkien kolmen vaaliaineiston osalta erikseen. Analysoinnin työkaluina toimivat suurimman uskottavuuden estimaattit sekä niiden luottamusvälit.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record