Teologia : johdatus tutkimukseen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/331506
Title: Teologia : johdatus tutkimukseen
Editor: Raunio, Antti; Luomanen, Petri
Publisher: Helsingin yliopiston kirjasto
Date: 2010
Language: fin
Number of pages: 217
ISBN: 978-951-51-5036-3
URI: http://hdl.handle.net/10138/331506
Abstract: Teologia on uskontoa ja erityisesti kris­tinuskoa tutkiva tiede. Tämä teos esitte­lee, miten teologiaa harjoitetaan suoma­laisissa yliopistoissa. Helsingin yliopis­ton professorit, opettajat ja tutkijat ker­tovat kukin omasta erikoisalastaan: raa­matuntutkimuksesta, kirkkohistorias­ta, systemaattisesta teologiasta, uskon­totieteestä ja käytännöllisestä teologias­ta. Kokonaisuutena kirja antaa ajan­tasaisen ja yleistajuisen kuvan suoma­laisesta teologisesta tutkimuksesta ja opetuksesta sekä teologian suhteesta muihin tieteisiin ja kirkkoon.Kirja on tarkoiteltu aloilteleville teo­logeille, mutta myös perusteokseksi kir­kon työntekijöille ja luottamushenki­löille, uskonnonopettajille sekä kaikil­le niille, jotka ovat kiinnostuneita us­konnosta ja sen tutkimuksesta.
Description: Alunperin julkaistu Edita, 20104., uudistettu painos
Subject: teologian tutkimus
teologian opetus
Subject (ysa): teologia
kristinusko
Rights: CC BY 4.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raunio_Luomanen_Teologia_optimoitu.pdf 14.25Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

CC BY 4.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY 4.0