Utredning av hjärtlungräddning vid HNS sjukhus - organisation, skolning och insamling av resultat

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/33266
Title: Utredning av hjärtlungräddning vid HNS sjukhus - organisation, skolning och insamling av resultat
Author: Ahlmark, Jenna
Contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Kliininen laitos
Thesis level:
Abstract: Undersökningens syfte var att utreda hur återupplivningsverksamheten ser ut på de fyra kretssjukhus som tillhör HNS men inte HUCS. Sjukhusen har alla operativ verksamhet och ett sammanlagt befolkningsunderlag på över 400000 invånare. Målet var att utreda hur återupplivningen är organiserad, hur återupplivningsskolning genomförs samt hur återupplivningsresultat samlas in. Liknande studier har inte tidigare gjorts på regionalnivå. Svarsprocenten på den elektroniska enkät som skickades till sjukhusens återupplivningsansvariga läkare och sköterska med ansvar återupplivningsskolning steg till 100 %. Resultaten visar att man idag följer Gängse vård-instruktionerna bättre än tidigare. Idag finns det skötare med ansvar för återupplivningsskolning och läkare med återupplivningsansvar på alla sjukhus. Frekvensen av återupplivningsskolning är fortfarande lägre än rekommenderat, men högre än tidigare. 75 % av sjukhusen har en MET-grupp. Alla sjukhus använder inte HNS officiella återupplivningsblankett och rapporteringen görs inte enligt Utstein-modellen. Undersökningen lyfter fram så väl brister som styrkor i återupplivningsverksamheten. Men med denna kunskap möjliggörs skräddarsydd utveckling av återupplivningsverksamheten på sjukhusen.
URI: http://hdl.handle.net/10138/33266
Date: 2012-05-12
Discipline: Anestesiologian ja tehohoidon yksikkö


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ThesisAhlmark032012.pdf 1.928Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record