Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English Helsingin yliopisto

Utredning av hjärtlungräddning vid HNS sjukhus - organisation, skolning och insamling av resultat

Show full item record

Files in this item

Files Description Size Format View/Open
ThesisAhlmark032012.pdf 2.022Mb PDF View/Open
Use this URL to link or cite this item: http://hdl.handle.net/10138/33266
Vie RefWorksiin
Title: Utredning av hjärtlungräddning vid HNS sjukhus - organisation, skolning och insamling av resultat
Author: Ahlmark, Jenna
Contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Kliininen laitos
Thesis level:
Abstract: Undersökningens syfte var att utreda hur återupplivningsverksamheten ser ut på de fyra kretssjukhus som tillhör HNS men inte HUCS. Sjukhusen har alla operativ verksamhet och ett sammanlagt befolkningsunderlag på över 400000 invånare. Målet var att utreda hur återupplivningen är organiserad, hur återupplivningsskolning genomförs samt hur återupplivningsresultat samlas in. Liknande studier har inte tidigare gjorts på regionalnivå.
Svarsprocenten på den elektroniska enkät som skickades till sjukhusens återupplivningsansvariga läkare och sköterska med ansvar återupplivningsskolning steg till 100 %.
Resultaten visar att man idag följer Gängse vård-instruktionerna bättre än tidigare. Idag finns det skötare med ansvar för återupplivningsskolning och läkare med återupplivningsansvar på alla sjukhus. Frekvensen av återupplivningsskolning är fortfarande lägre än rekommenderat, men högre än tidigare. 75 % av sjukhusen har en MET-grupp. Alla sjukhus använder inte HNS officiella återupplivningsblankett och rapporteringen görs inte enligt Utstein-modellen.
Undersökningen lyfter fram så väl brister som styrkor i återupplivningsverksamheten. Men med denna kunskap möjliggörs skräddarsydd utveckling av återupplivningsverksamheten på sjukhusen.
URI: http://hdl.handle.net/10138/33266
Date: 2012-05-12
This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search Helda


Advanced Search

Browse

My Account