Mitä 3–6-vuotiaat lapset tietävät seksuaalisuudesta?

Show full item record



Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253503
Title: Mitä 3–6-vuotiaat lapset tietävät seksuaalisuudesta?
Alternative title: What do children aged 3 to 6 know about sexuality?
Author: Öhrmark, Lotta
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253503
http://hdl.handle.net/10138/333546
Thesis level: master's thesis
Degree program: Psykologian maisteriohjelma
Master's Programme in Psychology
Magisterprogrammet i psykologi
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstract: Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää 3-6-vuotiaiden suomalaislasten seksuaalisuuteen liittyvää tietotasoa kuva-avusteisen haastattelun keinoin. Pienten lasten seksuaalisuuteen liittyvää tietotasoa on tutkittu vähän, ja vain harvoin on haastateltu lapsia itseään. Tutkimukset aiheesta painottuvat parinkymmenen vuoden päähän, ja Suomessa tutkimusta aiheesta ei ole tehty juurikaan. Tässä tutkimuksessa selvitetään leikki-ikäisten seksuaalitietotasoa liittyen sukuelinten nimeämiseen, lisääntymiseen, raskauteen ja syntymään, aikuisten väliseen seksuaaliseen käytökseen ja turvataitoihin. Lisäksi tutkitaan, ovatko lasten ikä ja sukupuoli yhteydessä tietotasoon. Tieto aiheesta on hyödyksi muun muassa ikätasoisen seksuaalikasvatuksen menetelmien ja materiaalien suunnittelussa. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui 132 lasta, joista 70 oli poikia ja 62 tyttöjä. Lasten iän keskiarvo oli 4,7 vuotta. Tutkittavat lapset rekrytoitiin kahden eri paikkakunnan kunnallisista varhaiskasvatusyksiköistä. Lapsille tuttu varhaiskasvatuksen opettaja haastatteli lapsia annetun haastattelurungon mukaan. Haastattelumenetelmänä käytettiin tutkimusta varten tehtyä strukturoitua kuva-avusteista haastattelua, jossa lapsille näytettiin kymmenen piirroskuvaa lapsista ja aikuisista erilaisissa arkisissa tilanteissa. Kuvissa esiintyi mm. raskaana oleva nainen ja alasti leikkiviä lapsia, ja lapsilta kysyttiin kuviin liittyviä, pääasiassa avoimia kysymyksiä. Lasten vastaukset pisteytettiin asteikolla 0-2 ja analysoitiin tilastollisesti. Tulokset ja johtopäätökset. Lasten seksuaalisuuteen liittyvä tietotaso oli melko heikko kaikilla mitatuilla osa-aluilla. Tietotaso oli vahvin liittyen genitaalien nimeämiseen ja turvataitoihin, ja heikoin liittyen lisääntymiseen ja aikuisten väliseen seksuaaliseen käytökseen. Ikä oli yhteydessä tietotasoon kaikilla muilla osa-alueilla, paitsi kahdessa viimeksi mainitussa. Tutkimus osoitti myös, että lapset eivät aina vastanneet kysymyksiin tietotasonsa mukaisesti ja osa lapsista arasteli aiheesta puhumista. Varhain alkavalla ja kokonaisvaltaisella seksuaalikasvatuksella voidaan tukea lapsen minäkuvaa, terveyttä ja turvallisuutta. Kaikkien lasten oikeutta ikätasoiseen tietoon seksuaalisuudesta ja mahdollisuutta puhua aiheesta avoimesti turvallisten aikuisten kanssa tulee edistää.
Subject: seksuaalisuus
tietotaso
lapset
haastattelututkimus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
lotta_ohrmark_pro_gradu_2021.pdf 5.888Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record