Erbin pareesille altistavat obstetriset taustatekijät

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253533
Title: Erbin pareesille altistavat obstetriset taustatekijät
Author: Lukin, Sofia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253533
http://hdl.handle.net/10138/333568
Thesis level: master's thesis
Degree program: Lääketieteen koulutusohjelma
Degree Programme in Medicine
Utbildningsprogrammet i medicin
Specialisation: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Abstract: Erbin pareesi on synnytyksessä tapahtuva olkahermopunosvaurio. Vamma voi olla olkahermopunoksen venymä tai vakavimmillaan sen repeytyminen selkäytimestä. Tutkielman tavoitteena oli tarkastella, mitkä odottavan äidin taustatekijät vaikuttavat syntyvän lapsen riskiin saada Erbin pareesi. Lisäksi tutkimuksessa verrattiin pysyviä Erbin pareeseja ohimeneviin Erbin pareeseihin ja selvitettiin, voiko Erbin pareesin vaikeusastetta ennustaa riskitekijöiden pohjalta. Tutkimusaineisto kerättiin etsimällä THL:n syntymärekisteriaineistosta ja hoitoilmoitusrekisteristä vuosien 2006–2012 aikana HUS:n alueella synnytyksen yhteydessä havaitut Erbin pareesit. Lisäksi kerättiin verrokkiaineisto, ja Erbin pareesille altistavia tekijöitä analysoitiin kerättyjä aineistoja vertailemalla. Äidin korkeampi lähtö-BMI, diabetes, imukupin käyttö synnytyksessä ja lapsen korkea syntymäpaino nousivat tässä tutkimuksessa merkittävimmiksi altistaviksi riskitekijöiksi Erbin pareesille. Erbin pareesin vaikeusasteen ennustamiseen ei löytynyt tilastollisesti merkitseviä riskitekijöitä
Subject: Erbin pareesi
olkahermopunosvaurio
raskausdiabetes
hartiadystokia
makrosomia


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record