Tehohoitoinen diabeettinen ketoasidoosi : voiko aivoödeeman kehittymistä ennakoida?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253532
Title: Tehohoitoinen diabeettinen ketoasidoosi : voiko aivoödeeman kehittymistä ennakoida?
Author: Ala-Heikkilä, Aleksi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253532
http://hdl.handle.net/10138/333569
Thesis level: master's thesis
Degree program: Lääketieteen koulutusohjelma
Degree Programme in Medicine
Utbildningsprogrammet i medicin
Specialisation: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Abstract: Tyypin 1 diabetes ilmenee varhaisvaiheessa usein diabeettisena ketoasidoosina, jonka vaarallisin komplikaatio on pahimmillaan kuolemaan johtava aivoödeema. Tässä tutkimuksessa analysoitiin vastadiagnosoidun tyypin 1 diabeteksen aiheuttaman diabeettisen ketoasidoosin (DKA) johdosta tehohoidettujen lasten sairaudenkulkuun vaikuttavia tekijöitä. Erityishuomio oli muuttujissa, jotka voivat altistaa DKA:n komplikaationa aivoödeeman kehittymiselle. Potilasaineiston muodostavat 1.1.2013 ja 1.7.2017 välisenä aikana HUS-lastenklinikan teho-osastolla hoidetut diabeettiseen ketoasidoosiin sairastuneet vastadiagnosoidut tyypin 1 diabeetikkolapset. Potilaista teho-osastolle saavuttaessa mitatut laboratoriomuuttujat sekä tiedot heidän nesteytyksestään, virtsamääristään ja tajunnantasostaan hoitojakson aikana analysoitiin yleistetyllä logistisella mallilla käyttäen päätemuuttujina kunkin potilaan teho-osastolla viettämän ajan pituutta sekä kohonneen aivopaineen merkkejä. Muutokset sairaalajakson aikana mitatuissa muuttujissa visualisoitiin kuvaajin. Lisäksi verrattiin hoitotuloksia hypotonisella (77 mmol/l) ja isotonisella (120 mmol/l) ylläpitonesteellä hoidettujen potilasryhmien välillä. Hypotonisella ylläpitonesteellä hoidettuja aineistossa oli 38 ja isotonisella hoidettuja 8. Muuttujista alentuneet Glasgow coma scale (GCS) -pisteet, korkea plasman glukoosi ja korkea plasman osmolaliteetti ennakoivat pidempää hoitojaksoa teho-osastolla. Aivoödeeman kehittymiseen liittyivät alentuneet GCS-pisteet sekä korkea osmolaliteetti ja hematokriitti, viitaten kuivuman merkitykseen vaikean tilanteen ennakoijana. Kliininen kuivuman arvio ei ennustanut tehohoitojakson pituutta eikä aivoödeeman kehittymistä. Yksi aineiston potilaista menehtyi aivoödeemaan, eikä analysoiduissa muuttujissa ilmennyt sellaisia poikkeamia, joiden perusteella potilaan menehtymistä olisi voinut luotettavasti ennustaa. Hoitotuloksissa ei ilmennyt eroja isotonisella ja hypotonisella ylläpitonesteellä hoidettujen välillä.
Subject: Tyypin 1 diabetes
diabeettinen ketoasidoosi
CEDKA


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Aleksi_Ala-Heikkila_tutkielma_2021.pdf 1.162Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record