Opas kehitysvammaisten lasten ja nuorten suunhoitoon

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253549
Title: Opas kehitysvammaisten lasten ja nuorten suunhoitoon
Author: Rantama, Pinja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253549
http://hdl.handle.net/10138/333594
Thesis level: master's thesis
Degree program: Hammaslääketieteen koulutusohjelma
Degree Programme in Dentistry
Utbildningsprogrammet i odontologi
Specialisation: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Abstract: Tutkielma koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja kirjallisuuden sekä kysely- ja haastattelututkimuksen perusteella koostetusta julkiseen jakoon tuotetusta oppaasta. Tutkielman yleistavoitteena on lisätä tietoisuutta kehitysvammaisten suunhoidosta. Oppaan on tarkoitus toimia vanhempien/huoltajien sekä asumisyksiköiden hoitohenkilökunnan tukena kehitysvammaisen lapsen ja nuoren suunhoidossa. Kysely- ja haastattelututkimuksissa selvitettiin suunterveyteen ja -hoitoon liittyviä haasteita sekä näihin mahdollisesti löydettyjä ratkaisuja. Edeltävät koottiin suun- ja hampaiden hoitoa koskevan perustiedon ohella oppaan muotoon. Suunterveyden lisäksi selvitettiin kehitysvammaisten taustatietoja kuten ikä, diagnoosi, oheissairaudet ja lääkitykset. Lisäksi selvitettiin kehitysvammaisten lasten ja nuorten vanhempien sekä asumisyksikköjen henkilökunnan asenteita ja tietoa suunterveydestä. Kehitysvammaisilla suunhoito on erityisen vaikeaa verrattuna muuhun väestöön. Useat oheissairaudet ja lääkitykset vaikuttavat merkittävästi suunterveyteen ja suunhoidon onnistumiseen. Tulokset osoittivat, että kaikki vastaajat pitivät suunterveyttä tärkeänä ja erityisesti hoitohenkilökunnalle toivottiin aiheesta lisää koulutusta. Suunterveyden haasteina nousivat esille ienverenvuoto, hampaiden kuluminen ja reikiintyminen. Suunhoidossa ongelmia oli erityisesti kehitysvammaisen suun auki pitämisessä hampaiden pesun aikana. Tulosten perusteella kehitysvammaisten suunhoitoon tarvitaan kohdennettuja ohjeita.
Subject: Oral Health
Persons with Mental Disabilities
Health Promotion
Full text embargoed until: 2021-12-24


Files in this item

Files Size Format View

Embargo on files ends: 2021-12-24

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record