Keski-iän sydän- ja verisuonitautiriskitekijöiden yhteys eläköitymisikään

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253537
Title: Keski-iän sydän- ja verisuonitautiriskitekijöiden yhteys eläköitymisikään
Author: Heikki, Annala
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253537
http://hdl.handle.net/10138/333605
Thesis level: master's thesis
Degree program: Lääketieteen koulutusohjelma
Degree Programme in Medicine
Utbildningsprogrammet i medicin
Specialisation: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Abstract: Sydän- ja verisuonitautien aiheuttama kuolleisuus ja sairastavuus ovat edelleen maailmanlaajuisesti merkittäviä. Aikaisemman tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että sydän- ja verisuonitaudit lisäävät erityisesti työkyvyttömyydestä johtuvaa eläköitymistä. Tietoa sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden yhteydestä eläköitymisikään on kuitenkin vähän. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, ovatko keski-iässä mitatut sydäntautiriskitekijät yhteydessä eläköitymisikään. Tutkielmassa käytettiin Helsingin liikemiestutkimuksessa kerättyä prospektiivista aineistoa ja vertailtiin lähtövaiheessa terveen 3490 suomalaismiehen keski-iässä (mittaushetken iän keskiarvo 48.5 ikävuotta) mitattujen sydän- ja verisuoniriskitekijöiden yhteyttä eläköitymisikään. Tutkittavilta mitattiin systolinen ja diastolinen verenpaine, pulssitaso, seerumin kokonaiskolesterolipitoisuus, seerumin triglyseridipitoisuus ja tehtiin yhden tunnin oraalinen glukoosirasitustesti vuosina 1974-1975. Tutkittavilta laskettiin eurooppalainen sepelvaltimotaudin riskiä kuvaavan SCORE- riskilaskurin arvo. Sydän- ja verisuonitautiriskiä kuvaavien muuttujien ja eläkeiän välistä yhteyttä tutkittiin käyttäen hyväksi Coxin verrannollisten riskien mallia ottaen huomioon myös tutkittavien mittaushetken ikä sekä myöhempi sepelvaltimotaudin esiintyvyys. Tutkimuksessa ei todettu tilastollisesti merkittävää yhteyttä mitattujen sydän- ja verisuonitautiriskiä kuvaavien muuttujien ja eläköitymisiän välillä. Aikaisempi tutkimus kuitenkin tukee yhteyttä sydän- ja verisuonitautien ja eläköitymisiän sekä eläköitymistavan välillä. Eläköitymisen ja sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden välisestä yhteydestä tarvitaan kuitenkin lisää tutkimusnäyttöä.
Subject: Retirement
Heart Disease Risk Factors
Prospective Studies


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record