Ortognaattis-kirurgisen potilaan hoito

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253554
Title: Ortognaattis-kirurgisen potilaan hoito
Author: Yoshizumi, Hanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253554
http://hdl.handle.net/10138/333607
Thesis level: master's thesis
Degree program: Hammaslääketieteen koulutusohjelma
Degree Programme in Dentistry
Utbildningsprogrammet i odontologi
Specialisation: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Abstract: Ortognaattis-kirurgista leikkausta tehdään HUS Suu- ja leukasairauksien klinikassa, Pää- ja kaulakeskuksessa, vuosittain 70-80 aikuiselle, joilla on vaikea skeletaalinen purentavirhe ja siihen liittyvä leukojen epäsuhta. Hoito on monivuotinen ja siihen osallistuu eri erikoisalojen ammattilaisia. Hoito koostuu preoikomishoidosta, leikkauksesta, postoikomishoidosta sekä retentiovaiheesta. Tutkielman tarkoituksena on perehtyä ortognaattis-kirurgisen hoitoon sekä selvittää potilaan tyytyväisyys saamaansa hoitoon. Tämän lisäksi tutkimuksella halutaan edistää ymmärrystä ortognaattis-kirurgisen hoidon hyödyistä ja haitoista Suomessa. Tutkielmassa perehdytään ortognaattis-kirurgiseen hoitoon kirjallisuuden kautta ja seuraamalla Kirurgisessa sairaalassa pre- ja postkirurgista oikomishoitoa ja osallistumalla leikkaukseen. Tämän lisäksi syvennytään potilaan kokemukseen ortognaattis-kirurgisesta hoidosta potilashaastattelun avulla. Tutkielmassa selvisi, että ortognaattis-kirurginen hoito on hyvä hoitovaihtoehto aikuisille, jotka kärsivät vaikeasta skeletaalisesta purentaviasta. Potilashaastattelun myötä ilmeni, että hoito on potilaille henkisesti kuormittava, joten jatkuva ja hyvä kommunikaatio on erityisen tärkeää. Hoito voi parantaa potilaiden elämänlaatua paremman purentafunktion sekä ulkonäön muuttumisen myötä.
Subject: Orthodontics
Orthognathic surgery
Oral
Dentofacial deformity


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record