Kokeileva historian ja yhteiskuntaopin opetus

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/335136
Title: Kokeileva historian ja yhteiskuntaopin opetus
Other contributor: Rautiainen, Matti
Löfström, Jan
Publisher: Helsingin yliopisto, historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus
Date: 2015
Language: fin
Belongs to series: Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen julkaisuja ; 6
ISBN: 978-951-51-1684-0
ISSN: 1796-5802
URI: http://hdl.handle.net/10138/335136
Abstract: Suomalainen peruskoulu valmistautuu uuteen aikaan. Lukuvuosi 2016–2017 alkaa uudella opetussuunnitelmalla, ja paraikaa koulut valmistelevat kansallisen opetussuunnitelman soveltamista omassa ympäristössään. Sama koskee lukiota, mutta peruskouluun verrattuna lukion opetussuunnitelman muutokset eivät ole yhtä suuria. Mitä muutokset tarkoittavat historian osalta? Vuosien 1994 ja 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa historian ymmärtämisen, tiedon luonteen ja historiallisen ajattelun tavoitteita lisättiin suhteessa aikaisempiin opetussuunnitelmiin. Uudessa opetussuunnitelmassa nämä tavoitteet nousevat korostetusti historian opetuksen keskeisiksi tavoitteiksi. Pitkä opetuksen perusteita koskeva muutos, jossa kansallista kertomusta ja historiallisia faktoja korostava opetus muuttuu tulkintaa ja tiedon luonnetta tarkastelevan opetuksen suuntaan, etenee näin asiakirjatasolla seuraavaan vaiheeseen. Sana on kuitenkin totta vasta, kun se muuttuu teoksi. Mitä tapahtuu itse luokkahuoneopetuksessa, vie muutosta eteenpäin. Sama koskee myös yhteiskuntaoppia sikäli, että sen opetuksessa on vuosien mittaan alettu askeleittain painottaa yhä enemmän yhteiskunnallisen tiedon rakentamista ja kriittistä arviointia sekä perusteltujen mielipiteiden muodostamista yhteiskunnallisista kysymyksistä. Nämä on nostettu esiin myös uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteina. Muutoksessa keskeistä on kokeileminen, rohkea uudenlaisten avausten hakeminen ja löytäminen. Opettajan työ on luonteeltaan intellektuaalinen ammatti, jonka perustana tulisi olla uteliaisuus ja tutkiva ote työtä kohtaan. Tätä korostaa nykyinen opettajankoulutus, jossa opiskelijoita rohkaistaan ja myös ”pakotetaan” tuottamaan ja kokeilemaan erilaisia lähestymistapoja historiallisen ja yhteiskunnallisen tiedon, tulkinnan ja merkitysten maailmaan. Historiallis-yhteiskuntatiedollisen opetuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen julkaisusarjassa on ilmestynyt aikaisemmin neljä julkaisua, joissa historian ja yhteiskuntaopin aineenopettajaksi opiskelevat ovat esitelleet kehittämiään oppimiskokonaisuuksia. Tämä julkaisu jatkaa tätä sarjaa. Mukana on töitä sekä Helsingin että Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitosten opiskelijoilta. Näitä kannattaa kokeilla!
Rights: In copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Rautiainen_Lofs ... _historian_opetus_2015.pdf 4.543Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record