The Effects of Vitamin B3 Supplement Therapy on Whole Body Metabolism in Monozygotic Twin Pairs

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110203915
Title: The Effects of Vitamin B3 Supplement Therapy on Whole Body Metabolism in Monozygotic Twin Pairs
Alternative title: B3-vitamiinilisän vaikutus koko kehon aineenvaihduntaan identtisillä kaksosilla
Author: Lapatto, Helena
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110203915
http://hdl.handle.net/10138/335503
Thesis level: master's thesis
Degree program: Lääketieteen koulutusohjelma
Degree Programme in Medicine
Utbildningsprogrammet i medicin
Specialisation: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Abstract: Tiivistelmä Lihavuus on yleistynyt viime vuosikymmenten aikana räjähdysmäisesti. Tämän myötä myös lihavuuden liitännäissairaudet, kuten tyypin 2 diabetes ja maksan rasvoittuminen, ovat lisääntyneet. Lihavuuden yhteydessä kudoksissa nähdään nikotiiniamidi adeniini dinukleotidi (NAD+) -molekyylin pitoisuuksien laskua. NAD+ vaikuttaa sirtuiini-entsyymiperheen kautta mitokondrioiden toimintaan ja glukoosi- ja lipidiaineenvaihduntaan. NAD+:n pitoisuutta elimistössä on mahdollista nostaa oraalisilla NAD+:n esiasteilla, kuten nikotiiniamidi ribosidilla (NR), niasiinilla, nikotiiniamidilla ja nikotiiniamidimononukleotidilla (NMN), joista tässä tutkimuksessa tutkittiin NR:ää. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää NR:n vaikutuksia koko kehon aineenvaihduntaan ja tutkia sen käyttöä potentiaalisena hoitona lihavuuteen ja sen liitännäissairauksiin. Tutkimus toteutettiin 29-65 -vuotiailla monotsygoottisilla kaksosilla. Pareja oli lopullisissa tilastollisissa analyyseissä yhteensä 20 paria. Näistä 16 luokiteltiin painoindeksiltään toisistaan eroaviksi. Kaikki tähän ryhmään kuuluneet tutkittavat saivat NR-lisää. Neljä paria taas oli painoindeksiltään samankaltaisia. Heidät jaettiin sokkoutetusti NR- ja plaseboryhmiin. NR-lisä oli kuukauden annosnoston jälkeen käytössä neljä kuukautta annoksella 1 gramma vuorokaudessa. NR:n vaikutusta eri aineenvaihdunnan osa-alueisiin tutkittiin muun muassa verikokein, magneettikuvin ja kudosnäyttein. Tutkimuksessa selvisi, että NR-lisä nostaa merkittävästi veren NAD+:n ja sen aineenvaihduntatuotteiden pitoisuuksia. Toisaalta NR-lisän aikana kaksosten kehonkoostumuksessa ja aineenvaihdunnassa ei nähty paranemista. Paino ja rasvaprosentti nousivat tilastollisesti merkitsevästi mutta eivät kliinisesti merkittävästi. Tutkimuksessa nähty veren NAD+-pitoisuuksien nousu on linjassa aiempien tutkimusten kanssa, mutta vastaavia kehonkoostumuksen muutoksia ei ole raportoitu muissa ihmisillä tehdyissä NR tutkimuksissa. Tässä tutkimuksessa nähdyt muutokset kehonkoostumuksessa ja aineenvaihdunnassa vaativat jatkotutkimuksia.
Subject: BMI
body fat percentage
glucose metabolism
NAD+
nicotinamide riboside
obesity


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record