Suomalaisten pienpanimoiden nimet : rakenne, merkitys ja paikallisuuden piirteet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110263929
Title: Suomalaisten pienpanimoiden nimet : rakenne, merkitys ja paikallisuuden piirteet
Author: Leminen, Teemu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110263929
http://hdl.handle.net/10138/335697
Thesis level: master's thesis
Degree program: Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma
Master's Programme in Finnish and Finno-Ugrian Languages and Cultures
Magisterprogrammet i finska och finskugriska språk och kulturer
Specialisation: Suomen kieli
Finnish Language
Finska språket
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan suomalaisten pienpanimoiden nimiä. Aineisto koostuu 178 nimestä, jotka on kerätty Suomen pienpanimot -verkkosivustolta helmikuussa 2021. Työn tavoitteena on selvittää, millainen on pienpanimonimien rakenne, eli mitä nimenosia pienpanimonimiin kuuluu, mitä kieliä nimissä käytetään ja minkälaisia ortografisia erityispiirteitä nimissä esiintyy. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan pienpanimonimien merkityksiä ja funktioita sekä pienpanimonimissä esiintyviä paikallisuuden piirteitä. Pienpanimonimet analysoidaan funktionaalis-semanttisen analyysimallin avulla. Nimet jaetaan nimenosiin, joista yksilöivä nimenosa yksilöi yrityksen, liikeideaa ilmaiseva nimenosa kertoo yrityksen toimialasta, tuotteista tai tavasta toimia, ja selventävä täydennysosa antaa lisäinformaatiota yrityksestä. Tutkielma osoittaa, että pienpanimonimien yksilöivänä nimenosana on yleensä paikannimi (Nokian Panimo) tai leksikaalista merkitystä kantava ilmaus (Panimo Narri). Yksilöivänä nimenosana voi olla myös tekosana, kirjainlyhenne, henkilönnimi, muu erisnimi tai eläimen nimi. Liikeideaa ilmaiseva nimenosa (Mathildedalin Kyläpanimo) on pienpanimonimissä tyypillinen, sillä sellainen kuuluu 153 aineiston nimeen. Selventävä täydennysosa (Heisala Craft Drink Company) sen sijaan on harvinainen, sillä se on käytössä 13 nimessä. Pienpanimonimistä 71 % on yksikielisiä ja 25 % sekakielisiä. Pienpanimonimet noudattavat varsin säntillisesti yleiskielen normeja. Pienpanimonimistä 48 % on suorassa merkityssuhteessa tarkoitteeseensa eli yritykseen. Suoran merkityssuhteen nimistä 85 % sisältää paikannimen (Kolin Panimo). Epäsuorassa merkityssuhteessa tarkoitteeseensa on 39 % aineiston nimistä. Tällaiset nimet ovat yleensä metaforisia (Kolmen puupään panimo) ja harvemmin metonyymisia (Waahto Brewery) tai symbolisia (Everyman’s Right Brewery). Pienpanimonimistä 12 % on pakatun merkityssuhteen nimiä (Panimoyhtiö TuJu). Katkaistuun merkityssuhteeseen perustuvat pienpanimonimet ovat äärimmäisen harvinaisia, sillä niitä on aineistossa vain yksi (Panimoyhtiö X). Pienpanimonimet voivat toimia informatiivisessa, houkuttelevassa, käytännöllisessä, integroivassa tai individualisoivassa funktiossa. Aineiston pienpanimonimistä 48 % hyödyntää paikallisuuteen liittyviä elementtejä, ja näistä nimistä 70 % tuo paikallisuutta ilmi implisiittisesti ja 30 % eksplisiittisesti. Implisiittisesti paikallisissa nimissä on yleensä hyödynnetty kaupunginosan tai kylän nimeä (Olarin Panimo), kun taas eksplisiittisesti paikallisissa nimissä on suosittu kunnan tai kaupungin nimeä (Tornion Panimo).
Subject: nimistöntutkimus
kaupalliset nimet
funktionaalis-semanttinen analyysi
pienpanimot


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Leminen_Teemu_tutkielma_2021.pdf 867.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record