Ryijyn merkitys ja paikka suomalaisten kodeissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110283949
Title: Ryijyn merkitys ja paikka suomalaisten kodeissa
Alternative title: The meaning and place of rya-rug in Finnish homes
Author: Jeskanen, Anu-Mirjami
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110283949
http://hdl.handle.net/10138/335808
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Käsityönopettaja
Craft, design and technology Teacher
Lärare i slöjd, design och teknologi
Abstract: Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mikä merkitys ryijyllä on nykypäivän kodeissa. Aiempien ryijytutkimusten perusteella tiedämme, että ryijyjä on kudottu laajasti ympäri Suomea ja ryijy on ollut osana lähes jokaisen kodin sisustusta. 1980-luvun ajatus epähygieenisestä ja pölyisestä tekstiilistä kuitenkin vähensi ryijyn suosiota ja ryijyn käyttö sisustuksessa väheni. Viime vuosien aikana ryijy näyttäisi tulleen takaisin sisustukseen ja voidaan puhua jonkinlaisesta ryijybuumista. Ryijy herättää kiinnostusta niin keräilijöissä, kuin harrastajissakin. Tämä tutkimus pyrkii selvittämään, miten ryijyä käytetään osana sisustusta sekä minkälaisia merkityksiä ryijyihin ja ryijyn omistamiseen liittyy. Menetelmät. Tutkimus on otteeltaan laadullinen. Aineiston keruu tapahtui kyselylomakkeella Facebookin Ryijy, Suomalainen perinnetekstiili -ryhmän kautta. Tutkimukseen osallistui 366 henkilöä. Aineisto käsiteltiin laadullisen sisällön analyysin avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ryijy kiinnostaa suomalaisia sisustustekstiilinä, mutta myös suomalaisena perinnetekstiilinä ja taidonnäytteenä. Sisustuksessa ryijy näyttäisi edelleen pysyvän seinällä, vaikka ryijyn käyttö esimerkiksi mattona on lisääntynyt. Tutkimustulosten perusteella sisustusryijyn valintaan vaikuttavat värit ja ryijymallit. Myös käytännöllisiä ominaisuuksia, kuten lämmittävyyttä ja akustisia ominaisuuksia arvostetaan. Suurin osa vastaajista oli saanut ryijyn perintönä ja ryijyihin liittyi paljon muistoarvoa ja tunnelatausta. Tärkeimmiksi ryijyiksi osoittautuivat sellaiset ryijy, jotka muistuttivat läheisistä, olivat itse valmistettuja tai sisälsivät jonkin muun merkityksellisen tarinan.The purpose of this study is to determine the significance of rya-rug in today's homes. Based on previous rya-rug research, we know that rya-rugs have been widely woven throughout Finland and rya-rugs have been part of the interior design of almost every home. However, the idea of unhygienic and dusty textiles in the 1980s reduced the popularity of rya-rugs and the use of rya-rugs in decoration decreased. In recent years, rya-rug seems to have returned to the interior and one can talk about some kind of “rya-rug boom”. Both collectors and enthusiasts find rya-rug interesting. This study seeks to find out how rya-rugs are used as part of interior design and what meanings are associated with them. The research is qualitative. The material was collected with a questionnaire via Facebook's Rya-rug, the Finnish traditional textile group. 366 people participated in the study. The material was processed using qualitative content analysis. The results of the study show that rya-rug is interest to Finns as interior textiles, but also as Finnish traditional textiles and masterpieces. In interior design, rya-rugs would still seem to remain on the wall, although the use of rya-rugs on the floor, for example, has increased. Based on the research results, the leading features in choosing rya-rug are colors and patterns. Practical features such as warmth and acoustic properties are also appreciated. Most of the respondents had inherited the rya-rug and the rya-rugs were associated with a lot of memory and emotional charge. The most important rya-rugs turned out to be the ones that resembled relatives, were self-made or contained some other relevant story.
Subject: Ryijy
sisustus
suomalaiset kodit
merkitys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Jeskanen_Anu-Mirjami_Pro_gradu_2021.pdf 703.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record