Läroböcker i livsåskådningskunskap : En innehållsanalys om ämnets läroböcker

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161310
Title: Läroböcker i livsåskådningskunskap : En innehållsanalys om ämnets läroböcker
Alternative title: Textbooks in ethics : A content analysis on the subjects textbooks
Author: Lång, Sofia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161310
http://hdl.handle.net/10138/340408
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master´s Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Klasslärare
Class Teacher (in Swedish)
Klasslärare
Abstract: Goals. The aim with the study was to examine how the textbooks in ethics follow the guidelines of the national curriculum. This is important to study since the textbooks analyzed have all been published about 10 years ago. In society there is a discussion about how worldview education should be organized, alone or together with religion education. Earlier research also shows that ethics has a great value as a subject. Methods. For my study I used a qualitative content analysis method, where I analyzed four textbooks in worldview education for grade 1-5. the textbooks are all from the series Mina och Ville, and are published between the years 2007 and 2013. I have also analyzed the different goals set up for worldview education in the curriculum for grades 1-6, and the different competences set up by the national curriculum. Results and conclusions. The analysis showed that the textbooks in worldview education follow the national curriculums goals and competences well. The textbooks are built on the national curriculum, and include many curriculum goals and competences. Even though the textbooks focus on the content of the national curriculums, there is still missing representation of different body-types and sexualities. The characters in the textbooks are two children without any disabilities, and are both white. In the photos in the textbooks many different ethnicities are shown and discussed, but nothing about different body-types or sexualitiesMål. Syftet med forskningen var att undersöka hur läroböckerna i ämnet livsåskådningskunskap följer läroplansgrundernas riktlinjer. Detta är viktigt att undersöka då de läroböckerna som analyserats är alla publicerade cirka 10 år sedan. I samhället diskuteras mycket om livsåskådning och hur dess undervisning ska läggas upp, skilt eller i en gemensam form med religionen. Tidigare forskning visar också livsåskådningens stora betydelse som ett läroämne. Metoder. Jag har utfört en kvalitativ innehållsanalys där jag analyserat fyra läroböcker för ämnet livsåskådningskunskap för årskurserna 1-5. Läroböckerna är alla i serien Mina och Ville och är publicerade mellan år 2007-2013. Jag har även analyserat läroplansgrundernas kompetenser och målen som stadgats för livsåskådningskunskapen i årskurs 1-6. Resultat och slutsatser. Analysen visade att läroböckerna i livsåskådningskunskapen följer starkt läroplansgrundernas mål och kompetenser. Läroböckerna är byggda på basen av det som läroplansgrundernas stadgat, och behandlar flera mål och kompetenser. Fastän läroböckerna fokuserar på läroplansgrundernas innehåll, fattas representationer av olika kroppsuppbyggnader och sexualiteter. Huvudpersonerna i böckerna är två barn utan funktionsnedsättning, som båda är vita. I bilderna i läroböckerna syns och diskuteras många olika etniciteter, men inget om olika kroppsuppbyggnader eller sexualiteter.
Subject: Livsåskådningskunskap
läroplansgrunder
innehållsanalys
läroböcker


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ProGraduAvhandling_SofiaLång.pdf 503.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record