Koirien rasvahappovalmisteen sakeuttamisen vaikutus kokonaissulavuuteen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202203041398
Title: Koirien rasvahappovalmisteen sakeuttamisen vaikutus kokonaissulavuuteen
Alternative title: Effect of fatty acid product thickening on total digestion in canines
Author: Saari, Kiia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202203041398
http://hdl.handle.net/10138/341286
Thesis level: master's thesis
Degree program: Maataloustieteiden maisteriohjelma
Master 's Programme in Agricultural Sciences
Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper
Specialisation: Kotieläintiede
Animal science
Husdjursvetenskap
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten kalaöljyn sakeuttaminen vaikuttaa rasvan kokonaissulavuuteen koiran ruokinnassa. Tutkimuksessa käytettiin kiinteään olomuotoon käsiteltyä rasvatahnaa, jota verrattiin nestemäiseen lohiöljyyn. Kumpaakin rasvavalmistetta tutkittiin koiran täysrehun lisänä. Tutkimushypoteesina on, ettei koirille suunnatun öljyn sakeuttamiskäsittely vaikuta sulavuuteen. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston sekä Olini Oy:n kanssa, ja tutkittavat koerasvat olivat Olini Oy:n omassa koekeittiössä tuotettuja. Tutkimuksen koeryhmänä oli 12 vapaaehtoista kotikoiraa, joille tarjottiin valmiiksi lasketut ja punnitut koerehut. Koirat olivat kotiolosuhteissa ja ne ruokittiin koerehuilla kaksi kertaa vuorokaudessa. Kokeen kesto oli yhteensä kolme viikkoa. Koerehun totutusjakso kesti 7 päivää, jonka jälkeen koirille annettiin tahnamuotoista rasvalisää ja ensimmäisellä 5 päivän keruujaksolla kerättiin koekoirilta ulostenäytteet muovipusseihin. Käsittelyiden välissä oli kahden päivän tauko, kun ulostenäytteitä ei kerätty. Toisella keruujaksolla koirat ruokittiin öljylisällä, ja ulosteet kerättiin 5 päivän ajalta. Jokainen koira suoritti molemmat käsittelyt. Kokeessa käytetystä rehusta sekä ulostenäytteistä analysoitiin kuiva-aine, tuhka, orgaaninen aine, raakavalkuainen, raakarasva, bruttoenergia sekä AIA-merkkiaine. Rasvatahnadieetin näennäinen sulavuus oli kaikkien tutkittavien ravintoaineiden suhteen numeerisesti heikompi kuin öljydieetissä. Tilastollisesti merkitsevä ero oli raakavalkuaisen ja raakarasvan näennäisissä sulavuuksissa. Vaikka ero oli tilastollisesti merkitsevä, se ei kuitenkaan ollut käytännön tasolla biologisesti kovin merkittävä. Käytännössä rasvatahnan kokonaissulavuus on lähes yhtä hyvä koiran ruuansulatuksessa kuin nestemäisen öljyn. Keinotekoinen sakeuttaminen muuttaa öljyn molekyylirakennetta, millä voi olla vaikutuksia rasvahappojen imeytymiseen verenkiertoon. Täysin vastaavaa tuotetta kuin mitä tässä tutkimuksessa käytettiin, ei ole aiemmin valmistettu eläinten rehuksi, joten lisätutkimukselle olisi tarvetta.The aim of the study was to find out how the thickening of fish oil affects the total digestibility of fat in dog food. The study used solid fat paste compared to liquid salmon oil. Both fat preparations were studied as a supplement to complete dog food. The research hypothesis is that the thickening treatment of oil for dogs does not affect its digestibility. The study was carried out in collaboration with the University of Helsinki and Olini Oy, and the test fats were produced in Olini Oy's own experimental kitchen. The experimental group of the study was 12 volunteer dogs, which were fed with pre-calculated and weighed experimental feed. The dogs lived with their owners at home and were fed experimental feed twice daily. The total duration of the experiment was three weeks. The acclimatization period of the experimental feed lasted for 7 days, after which the dogs were given a paste-like fat supplement. During the first 5-day collection period, faecal samples were collected in plastic bags from the experimental dogs. There was a two-day break between treatments when no faecal samples were collected. In the second collection period, the dogs were fed an oil supplement, and the feces were collected for 5 days. Every dog was performed with both treatments. Dry matter, ash, organic matter, crude protein, crude fat, gross energy and AIA tracer were analyzed from the feed and faecal samples used in the experiment. The apparent digestibility of the fat paste diet was numerically lower for all the nutrients than that of the oil diet. There was a statistically significant difference in the apparent digestibility of crude protein and crude fat. Although the difference was statistically significant, it was not very biologically significant in practice. In practice, the total digestibility of fat paste is almost as good in dog digestion as that of liquid oil. Artificial thickening alters the molecular structure of the oil, which can have effects on the absorption of fatty acids into the bloodstream. A product completely similar to that used in this study, has not previously been prepared for animal feed, so further research would be needed.
Subject: sulavuuskoe
koira
rasvan sulavuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record