Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2021

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-5470-6 http://hdl.handle.net/10138/341413

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_12-2022_SYKEn-toimintakertomus-2021.pdf 4.333Mb PDF View/Open
Title: Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2021
Author: Jantunen, Jorma; Juvonen, Harri; Järvinen, Eija; Norra, Sanna; Pietilä, Tuula; Primmer, Eeva; Schulman, Leif; Wainio-Biese, Terhi; Öster, Minna
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2022
Language: fin
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 12 / 2022
ISBN: 978-952-11-5470-6
ISSN: 1796-1726
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-5470-6
http://hdl.handle.net/10138/341413
Abstract: Tämä raportti Suomen ympäristökeskuksen toiminnasta ja tuloksista vuodelta 2021 sisältää johdon katsauksen toimintaan, kuvauksen toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta, toiminnallisesta tuloksellisuudesta sekä tuotoksista ja laadunhallinnasta teema-alueittain. Lisäksi raportti sisältää kuvauksen henkisistä voimavaroista sekä henkilöstöä, työajan käyttöä, kustannuksia ja määrärahojen käyttöä kuvaavia laskelmia ja analyyseja. Raportissa on myös kuvaus SYKEn sisäisestä valvonnasta sekä toimintaan ja palveluihin kohdistuneista arvioinneista. Raportti sisältää SYKEn tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2021 ja niiden tarkastelun, johto-organisaation kuvauksen, listauksen kansainvälisiin sopimuksiin liittyvistä tehtävistä sekä yhteenvedon SYKEn tutkimusinfrastruktuureista.Finlands Miljöcentrals verksamhetsberättelse och bokslutskalkyler för 2021 Publikationen innehåller en beskrivning av Finlands miljöcentrals verksamhet och resultat för år 2021. Den omfattar ledningens översikt av verksamheten och en redogörelse av verksamhetens slagkraft, den funktionella effektiviteten samt avkastningen och kvalitetskontrollen enligt tema-område. Publikationen innehåller en beskrivning av personalen och kalkyler som beskriver personalen och hur arbetstiden använts, kostnader och hur anslag förbrukats. Publikationen skildrar också den interna kontrollen i SYKE samt bedömer verksamheten och servicen. Publikationen innehåller Finlands miljöcentrals bokslutskalkyler år 2021, ledningsorganisationen och sammandrag av forskningsinfrastruktur.Annual report and financial statements of the Finnish Environment Institute for 2021 This report on the activities and results of the Finnish Environment Institute (SYKE) for 2021 includes management's review of operations, a description of operations and its effectiveness, operational performance and output and quality management. In addition, the report contains information about the personnel, working hours, costs, and a description of SYKE's internal controls and assessments of operations and services. The publication includes SYKE's financial statements for 2021 and their review, description of the management organization, listing of international agreements and a summary of SYKE´s research infrastructures.
Subject: SYKE toimintakertomukset
Subject (yso): toimintakertomukset
tilinpäätös


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record