Terminologinen kehysanalyysi yleisimmistä rikosnimikkeistä. : Oikeustulkin suomi–venäjä-kollokaatiosanasto.

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202203081410
Title: Terminologinen kehysanalyysi yleisimmistä rikosnimikkeistä. : Oikeustulkin suomi–venäjä-kollokaatiosanasto.
Alternative title: Terminological Frame-based Analysis of the Most Common Criminal Charges : Finnish-Russian Collocation Glossary for Legal Interpreters
Author: Malinen, Veronika
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Arts
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202203081410
http://hdl.handle.net/10138/341479
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma
Master's Programme in Translation and Interpreting
Magisterprogrammet i översättning och tolkning
Specialisation: Oikeustulkkaus
Legal Interpreting
Rättstolkning
Abstract: Tämän tutkielman tavoitteena on testata terminologisen kehysanalyysin soveltuvuutta oikeustulkin sanastotyöhön, ja koota kehysanalyysin avulla rikosnimikekohtainen kollokaatiosanasto. Erikoiskielen kollokaatiot ovat kahden tai useamman saneen yhteisesiintymiä, joissa termi toimii pääsanana erikoistaen oman vierustoverinsa eli kollokaatin merkityksen. Oikeuskielessä esiintyvien kollokaatioiden hallinta palvelee tulkkauksen sujuvuutta, oikeuskielessä vakiintuneiden ilmaisujen käyttöä, ja sitä kautta myös tulkattavien oikeusturvaa. Kollokaatioiden hakuun sovellettavat sanastotyötaidot kuuluvat pätevän tulkin kompetensseihin, joita painotetaan tulkkien koulutuksessa sekä tulkkien ja kääntäjien edunvalvontajärjestöjen eettisissä säännöissä. Tutkielman sanastotyön lähtötermeinä toimivat 10 yleisintä rikosnimikettä, joista Suomessa on vuosina 2015 – 2019 tuomittu sekä Suomessa vakinaisesti että ei-vakinaisesti asuvia Venäjän kansalaisia. Rikosnimikkeisiin liittyvät oikeuskielen kollokaatiot haetaan tutkimalla oikeusalan autenttista kielenkäyttöä sähköisissä suomen- ja venäjänkielisissä juridisissa korpuksissa, jotka ovat saatavilla Kielipankissa. Kehysanalyysin avulla muodostetaan tapahtumakehys, jonka avulla tulkki voi hahmottaa rikosnimikekohtaisen oikeuskäsittelyn terminologiset osa-alueet, niihin liittyvät kehykset ja käsitteiden keskinäiset suhteet. Analyysin tulokset osoittavat, että terminologista kehysanalyysiä voi pitää tehokkaana tapana koota relevantti juridinen kollokaatiosanasto oikeustulkin tarpeisiin. Tutkielmassa suoritettu korpuspohjainen terminologinen kehysanalyysi soveltuu erityisen hyvin tuomioistuinkielessä käytettävien kollokaatioiden hakuun. Merkittävä osa analyysin kollokaatioista on predikaattirakenteita, joissa substantiivitermi toimii pääsanana ja erikoistaa verbin merkityksen. Nämä kollokaatiot vievät oikeudellista tapahtumaa eteenpäin ja linkittävät toisiinsa rikoskehyksen elementit. Osa kollokaatioista on kiinteitä ilmaisuja, jotka liittyvät rikosten luokitteluun ja rangaistusasteikkoon. Ne toistuvat samanmuotoisina useimpien rikosnimikkeiden kuvauksissa, ja ovat näin tärkeä osa tulkin oikeudellista vakiosanastoa. Kollokaatioiden vastinemuodostuksessa painottuu tulkkauksen pragmaattinen näkökulma: kollokaatioiden venäjänkieliset vastineet ovat kielten morfologisista eroista johtuen useimmiten huomattavasti lähdekielisiä pidempiä, ja silloin tulkkauksen selkeyttä palvelevat käännöslainat voivat toimia funktionaalisina vastineina.
Subject: oikeustulkin sanastotyö
korpuspohjainen sanastotyö
kollokaatiot
kollokaatiosanasto
kehysperustainen terminologia
terminologinen kehysanalyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Malinen_Veronika_maisterintutkielma_2022.pdf 6.562Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record