Kennelnimet kasvattajien ja koiranomistajien silmin : Kansanonomastinen tutkimus suomalaisesta kennelnimistöstä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202206152543
Title: Kennelnimet kasvattajien ja koiranomistajien silmin : Kansanonomastinen tutkimus suomalaisesta kennelnimistöstä
Alternative title: Kennel names through the eyes of breeders and dog owners
Author: Orko, Mira
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Arts
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202206152543
http://hdl.handle.net/10138/344824
Thesis level: master's thesis
Degree program: Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma
Master's Programme in Finnish and Finno-Ugrian Languages and Cultures
Magisterprogrammet i finska och finskugriska språk och kulturer
Specialisation: Suomen kieli
Finnish Language
Finska språket
Abstract: Rekisteröidyn rotukoiran virallinen nimi koostuu kahdesta osasta: nimen alussa olevasta kennelnimestä ja sitä seuraavasta rekisterinimestä. Koirankasvattaja voi hakea kennelnimeä Suomen Kennelliitolta, ja suomalaiset kennelnimet merkitään kansainvälisen koiranjalostusliiton (FCI) rekisteriin. Tässä tutkielmassa tarkastellaan suomalaista kennelnimistöä kansanonomastisesta näkökulmasta. Analysoidaan sitä, miten koiranomistajat ja koirankasvattajat suhtautuvat kennelnimiin ja millaisin kriteerein he arvioivat niitä. Tavoitteena on selvittää, millaisista kennelnimistä koiranomistajat ja kasvattajat pitävät ja eroavatko näiden kahden ryhmän mieltymykset toisistaan. Tarkastellaan myös sitä, onko vastaajan iällä, asuinpaikalla tai hänen omistamallaan tai kasvattamallaan koirarodulla vaikutusta siihen, millaisista kennelnimistä hän pitää. Tutkimusaineistona on koiranomistajilta ja koirankasvattajilta syksyllä 2021 kerätty kyselyaineisto. Koiranomistajien vastauksia on 688 ja kasvattajien vastauksia 417, eli vastauksia on yhteensä 1105. Vastaajat ovat yhteensä 199 eri koirarodun omistajia ja kasvattajia ympäri Suomen. Kyselytulosten perusteella sekä koiranomistajien että kasvattajien mielestä tärkeimmät hyvän kennelnimen piirteet ovat omaperäisyys ja nimen helppo muistettavuus. Kielistä suomi on kennelnimessä pidetyin, englanti toiseksi pidetyin. Koiranomistajat pitävät kauneutta ja hauskuutta tärkeämpänä piirteenä kuin kasvattajat. Kasvattajille sen sijaan kennelnimen omaperäisyys ja helppo muistettavuus ja kirjoitettavuus ovat tärkeämpiä piirteitä kuin koiranomistajille. Kasvatetun koirarodun ominaisuudet ja alkuperä vaikuttavat siihen, millaista kennelnimeä pidetään sille hyvänä. Vastaajien mielestä käyttökoiraroduille sopivat suomenkieliset ja lyhyet kennelnimet ja näyttely- ja seurakoirille englanninkieliset ja pidemmät nimet. Suomalaisille koiraroduille haluttiin suomenkielinen kennelnimi. Kennelnimi kuuluu oleellisena osana koirien viralliseen nimistöön, mutta tulokset osoittavat, että eri koiranomistajat ja kasvattajat suhtautuvat kennelnimiin hyvin eri tavoin. Kaikille koiranomistajille ei ole edes selvää, mikä on kennelnimi. Tämä on kiinnostava ja ehdottomasti jatkotutkimuksen arvoinen havainto.
Subject: kansanonomastiikka
kennelnimi
koirannimi
nimistöntutkimus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record