National Symbols, Their Meanings, and How They Relate to National Identification, Outgroup Attitudes and National Sentiments : Rhetorical, Correlational And Experimental Studies

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7651-0
Title: National Symbols, Their Meanings, and How They Relate to National Identification, Outgroup Attitudes and National Sentiments : Rhetorical, Correlational And Experimental Studies
Alternative title: Kansalliset symbolit, niiden merkitys ja kuinka ne liittyvät kansalliseen samaistumiseen, ulkoryhmäasenteisiin ja kansallistunteisiin : retorinen, korrelatiivinen ja kokeellinen tutkimus
Author: Finell, Eerika
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies, Social Psychology
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för socialvetenskaper
Date: 2012-08-21
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7651-0
http://hdl.handle.net/10138/35509
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The overall objective of this thesis is to examine the extent to which different ways of imagining one s own nation relate to individuals attitudes towards immigrants. The national imagination is studied through two types of national symbols representing the nation in terms of a) confrontation between groups (i.e., polarised symbols) and b) a unique entity (i.e., non-polarised symbols). The analysis is on three levels. The first level (Studies 1 & 2) covers the meanings conveyed by national symbols that distinguish one s own nation from others. The second level (Studies 3 & 4) focuses on individual differences. The analysis covers the differences in the degree to which individuals perceive their nation through polarised or non-polarised national symbols, and how this relates to the association between national identification and attitudes towards immigrants. It also examines how blind and constructive patriotism correlates with these symbols. The focus in the third level (Study 5) is on how the contextual salience of polarised and non-polarised national symbols influences attitudes towards immigrants. The thesis comprises two studies based on textual analysis (Studies 1 & 2), two correlational studies (Studies 3 & 4) and one experimental study (Study 5). Rhetorical analysis and content analysis are used in Study 1 (N=127 essays), Study 2 is based on content analysis (N=250 essays), and multivariate statistics are used in Studies 3 and 4 (N=337) and Study 5 (N=64). The data was collected in Finland and the symbols are in the form of pictures. The main findings are the following. (a) National symbols can be categorised on the basis of how strongly the boundaries between groups are constructed (polarised versus non-polarised symbols). (b) The more individuals perceive their nation through polarised national symbols, the higher their scores on blind patriotism. Simultaneously this perception mediates the association between explicit national identification and negative attitudes towards immigrants. (c) Negative attitudes towards immigrants are positively associated with blind patriotism and implicit national identification when polarised national symbols are present. These associations disappear when non-polarised national symbols are present. The results show how national symbols that are familiar to the whole population and are present in everyday life differ in the way they present the nation as a distinct entity. This difference has a strong influence on attitudes towards immigrants and how these attitudes relate to national identification and blind patriotism. It therefore matters how the nation is presented in the media and in politics, and how ordinary people perceive their nation, even when the most common national symbols are used in the presentation.Tämän tutkimuksen päätarkoituksena on selvittää, kuinka kansalliset symbolit ovat yhteydessä maahanmuuttajiin kohdistuneisiin asenteisiin. Tutkimuskohteeksi on rajattu neljä erilaista kansallista symbolia: sauna, luonto, urheilu ja talvisota. Väitöskirja koostuu yhteensä viidestä osatutkimuksesta. Ensimmäisessä ja toisessa osatutkimuksessa selvitetään millaisia merkityksiä yllä mainittuihin kansallisiin symboleihin liitetään. Ensimmäinen osatutkimus perustuu retoriseen analyysiin ja sisällönanalyysiin ja toinen sisällönanalyysiin. Molempien osatutkimusten aineistot koostuvat lukiolaisten kirjoittamista esseistä (N=127/N=250). Kolmas ja neljäs osatutkimus ovat luonteeltaan korrelatiivisia. Niissä tarkastellaan ovatko yksilön kansallinen identifioituminen, asenteet maahanmuuttajia kohtaan ja kyseenalaistamaton kansallinen lojaalisuus yhteydessä sen kanssa, miten yksilö mieltää Suomen erilaisten kansallisten symboleiden kautta. Aineistona käytetään yliopisto-opiskelijoiden ja aikuisväestön lomakevastauksia (N=337). Viides osatutkimus on yliopisto-opiskelijoille tehty kokeellinen tutkimus ja siinä tarkastellaan kokeellisesti, vaikuttaako erilaisten kansallisten symboleiden läsnäolo maahanmuuttajiin kohdistuneisiin asenteisiin sekä kansalliseen identifikaatioon ja kyseenalaistamattomaan kansalliseen lojaalisuuteen (N=64). Tutkimuksen päätulokset ovat seuraavat: (a) Saunan, luonnon, urheilun ja talvisodan kautta vastaajat rakensivat erottuvuutta Suomen/suomalaisuuden ja muiden ryhmien välille. Sauna ja luonto edustavat analyysin mukaan symboleita, joiden kautta korostuu Suomen ja suomalaisuuden ainutlaatuisuus. Urheilu ja talvisota edustavat puolestaan symboleita, jotka rakentavat erottuvuutta vastakkainasettelujen kautta. (b) Mitä tärkeämpinä Suomen symboleina vastaajat pitivät urheilua ja talvisotaa sitä enemmän he ilmaisivat kyseenalaistamatonta kansallista lojaalisuutta ja negatiivisia asenteita maahanmuuttajia kohtaan. Luonto ja sauna symbolien yhteydessä vastaavaa ilmiötä ei esiintynyt. (c) Kun vastaajille näytettiin kuvia talvisodasta, asenteet maahanmuuttajia kohtaan olivat negatiivisempia kuin kun vastaajille näytettiin kuvia Suomen luonnosta. Oleellista on, että tämä ilmiö esiintyi vain niillä henkilöillä, jotka ilmaisivat muita korkeampaa kyseenalaistamatonta lojaalisuutta Suomea kohtaan. Tulokset antavat viitteitä siitä, että ei ole merkityksetöntä millaisia kansallisia symboleita yhteiskunnalliset instituutiot käyttävät ja millaisten kansallisten symboleiden kautta ihmiset mieltävät oman kansansa.
Subject: sosiaalipsykologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record