Merkityksen evoluution ongelma

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201208106288
Title: Merkityksen evoluution ongelma
Alternative title: The Problem of the Evolution of Meaning
Author: Seppänen, Erkki
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201208106288
http://hdl.handle.net/10138/35804
Thesis level: master's thesis
Discipline: General Linguistics
Yleinen kielitiede
Allmän språkvetenskap
Abstract: This thesis examines the problem of "meaning" from an evolutionary perspective. It seeks to understand how linguistic meaning arises and what is its prehistory by examining simpler, non-linguistic phenomena. The work takes a relatively wide, cognitive view on "meaning", where this phenomenon is interpreted as a continuum of "representations" of the world, created by organisms in the course of the actions in the world. In the end, these representations are seen more as functional postulates, the ontological status of which is not necessarily real, but rather that "meaning" is perceived from an "intentional stance", a term introduced by the philosopher Daniel Dennett. This thesis also discusses criticism directed at the notions of "representation" and "intentional stance". Various crucial theories concerning the evolution of meaning are discussed, from such linguists as Bickerton, Hurford and Jackendoff, as well as philosopher Dennett. In addition, the work considers computer and robot simulations that have been done in evolutionary linguistics, as well as empirical evidence from paleoanthropology and animal cognition studies.Tässä tutkielmassa tarkastellaan merkityksen ongelmaa evolutiivisesta näkökulmasta. Pyrkimyksenä on hahmottaa kielellisen merkityksen syntyä ja esihistoriaa yksinkertaisempien, ei-kielellisten ilmiöiden kautta. Työssä otetaan suhteellisen laaja kognitiivinen lähtökohta, jossa merkitystä tulkitaan eliöiden maailmasta muodostamien, toiminnan kautta syntyvien representaatioiden jatkumona. Representaatiot nähdään lopulta funktionaalisina postulaatteina, joiden ontologinen asema ei välttämättä ole todellinen, vaan merkitys on havaittavissa intentionaalisesta näkökulmasta , jonka filosofi Daniel Dennett on lanseerannut. Tutkielmassa pohditaan myös representaatioihin ja intentionaaliseen näkökulmaan kohdistunutta kritiikkiä. Keskeisessä asemassa ovat kielitieteilijöiden Bickerton, Hurford ja Jackendoff sekä filosofi Dennettin esittämät merkityksen evoluutiota koskevat teoriat. Lisäksi työssä käsitellään myös evolutiivisessa lingvistiikassa tehtyjä tietokone- ja robottisimulaatioita sekä empiiristä aineistoa paleoantropologiasta ja eläinten kognitiivisista kyvyistä.
Rights: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
merkityk.pdf 847.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record