Päätöksenteon tukena vai hyllyssä pölyttymässä? Sosiaalipoliittisen tutkimustiedon käyttö eduskuntatyössä

Show simple item record

dc.contributor.author Jussila, H
dc.coverage.spatial Helsinki fi
dc.date.accessioned 2012-08-16T05:03:09Z
dc.date.available 2012-08-16T05:03:09Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-951-669-895-6 (nid.)
dc.identifier.isbn 978-951-669-896-3 (pdf)
dc.identifier.issn 1238-5050
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/35919
dc.description 63 s. fi
dc.description.abstract Moderni päätöksenteko vaatii tuekseen tutkimustietoa. Päättäjät kertovat arvostavansa tutkijoiden tuottamaa tutkimustietoa, mutta käytännössä tätä tietoa ei aina pystytä tai haluta hyödyntää. Tässä tutkimuksessa selvitetään neljää asiakokonaisuutta: mistä kansanedustajat saavat tietoa tutkimuksista, miten kansanedustajat näkevät tutkimustiedon roolin päätöksenteossa, mitkä tekijät edistävät ja mitkä estävät tutkimustiedon käyttöä sekä mikä on Kelan tutkimusosaston julkaisujen tunnettuus. Lisäksi tarkastellaan, kuinka laajalti sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on kuultu tutkimuksen ammattilaisia. Tutkimuksen aineistoina ovat kansanedustajille kevättalvella 2010 tehdyn verkkokyselyn vastaukset (n = 35) sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan vaalikaudella 2007–2010 antamien mietintöjen (n = 183) asiantuntijalistat. Parhaiten kansanedustajien käyttöön päätyy tutkimus, joka täyttää seuraavat kriteerit: tutkimus on ajankohtainen ja merkittävä, ja siinä on selkeitä toimenpide-ehdotuksia ja tiivistelmä. Eduksi on myös se, että edustaja on saanut tietoa tutkimuksesta mediasta, tiedotteista tai seminaareista. Lisäksi tutkimus tukee edustajan ajamaa politiikkaa ja se on kirjoitettu hänen äidinkielellään. Tutkimuksen perusteella tutkimustiedon hyödyntämisen mahdolliset ongelmat liittyvät joko päätöksenteon valmisteluun tai tutkimustulosten välitysongelmiin. Tästä syystä tutkimusviestinnän kehittäminen on tärkeää. Päättäjät lukevat lyhyitä suomenkielisiä tekstejä, joten heille on tarjottava niitä. Paksut, mahdollisesti englanninkieliset tutkimusraportit eivät tavoita valtaosaa päättäjistä. Tämän takia eritoten suomenkielisen tiedottamisen merkitys on suuri. fi
dc.language.iso Suomi fi
dc.publisher Kela fi
dc.relation.ispartofseries Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 121 fi
dc.subject päätöksenteko fi
dc.subject tietoon perustuva päätöksenteko fi
dc.subject politiikka fi
dc.subject politiikkaprosessi fi
dc.subject poliittinen päätöksenteko fi
dc.subject kansanedustajat fi
dc.subject sosiaalitutkimus fi
dc.subject tutkimustulokset fi
dc.subject tutkimusviestintä fi
dc.subject eduskuntatyö fi
dc.title Päätöksenteon tukena vai hyllyssä pölyttymässä? Sosiaalipoliittisen tutkimustiedon käyttö eduskuntatyössä fi
dc.type Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia fi
dc.description.hinta 10,00 euroa fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tutkimuksia121.pdf 965.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record