Karpataan vai skarpataan? : Nuorten käsityksiä ruokatrendeistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201209198121
Title: Karpataan vai skarpataan? : Nuorten käsityksiä ruokatrendeistä
Author: Paunu, Sonja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201209198121
http://hdl.handle.net/10138/36887
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: Aims. Generous supply of food has made it difficult to perform everyday food choices. There are heterogeneous food trends which may define what to eat and how the public discussion about food and nutrition is comprised. Media, parents and peers are major influences on adolescents' food choices. The taste and the familiarity of food are emphasized over healthiness of or information about food when selecting food. The aim of this study is to find out how the complexity of choosing food is manifested in perceptions of adolescent and how knowledge on nutrition is transformed into action in adolescent's lives. Furthermore, the effects of nutrition education on the quality of knowledge and action are reflected. The questions of this study are: 1. What kind of perceptions do adolescents have on food trends? 2. How is the importance of food selection related issues structured in adolescent's perceptions? 3. How the information and education on nutrition are combined in adolescent's perceptions? Methods. The qualitative data was collected by focus-group interviews from the students of optional home economics courses (N=24) in a school at Pirkanmaa, on May 2012. The data was analyzed with a qualitative method called qualitative content analysis. Results and conclusions. Teenagers were somewhat annoyed by food trends and worried about how these may increase incidences of anorexia nervosa. They were also hoping more criticism towards media by nutrition education. On the other hand, examples, such as adults' weight loss on low-carbohydrate diet effected positively on adolescent's perceptions of food trends. Adolescents are puzzled by the contradiction between eating habits they are taught and eating habits their parents follow. Adolescents' food choice was determined by the availability of food such as place to eat, the needs of food such as hunger/craving and the nutrition knowledge that is gained from parents, among others. Food choices are compromises between the three factors above. For example adolescents choose healthier foods at home than in restaurants, feel guilty after eating delicacies and appreciate homemade food; nutrition knowledge changes the eating behaviors of adolescents both physically, mentally and socially.Tavoitteet. Runsas tarjonta on tehnyt päivittäisestä ruoanvalinnasta hankalaa. On syntynyt erilaisia ruokatrendejä, jotka määrittelevät minkälaista ruokaa yhteiskunnassa syödään ja minkälaista julkista ravitsemuskeskustelua ruoasta ja syömisestä käydään. Media, vanhemmat ja kaverit ovat nuorten ruokavalintoihin voimakkaimmin vaikuttavia tahoja. Arkisissa ruoan valintatilanteissa nuorilla korostuvat ruoan maku ja tuttuus, eivät niinkään sen terveellisyys tai siitä opittu tieto. Tämän tutkimuksen tavoitteena onkin selvittää, miten ruoan valinnan monimuotoisuus ilmenee nuorten käsityksissä ja miten ravitsemustieto on jäsentynyt toiminnaksi nuorten elämässä. Lisäksi pohditaan, miten ravitsemuskasvatuksella voitaisiin vaikuttaa tiedon ja toimintatiedon laatuun. Tutkimuksen pääkysymyksiä on kolme: 1. Minkälaisia käsityksiä nuorilla on ruokatrendeistä? 2. Miten ruoan valintaan liittyvien asioiden tärkeys jäsentyy nuorten käsityksissä? 3. Miten ravitsemustieto ja ravitsemuskasvatus kytkeytyvät yhteen nuorten käsityksissä? Menetelmät. Laadullinen aineisto kerättiin ryhmähaastatteluin valinnaisen kotitalouden oppilailta (N=24) pirkanmaalaisessa koulussa toukokuussa 2012. Aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Nuoret olivat ärsyyntyneitä ja huolissaan ruokatrendien vaikutuksesta esimerkiksi anoreksian lisääntymisessä ja toivoivat mediakriittisyyttä ravitsemuskasvatukseen. Toisaalta läheisten aikuisten onnistunut painonhallinta esimerkiksi karppaamalla vaikuttivat käsityksiin myönteisesti. Nuoret kokevat ristiriitaa siitä, että heille opetetaan erilaisia ruokatottumuksia kuin mitä heidän vanhempansa noudattavat. Nuorten ruokavalintoja määrittelivät ruoan saatavuus kuten paikka, missä syödään, ruoan tarve kuten nälkä/mieliteko ja tieto ravitsemuksesta, joka saadaan mm. vanhemmilta. Nuorten ruokavalinnat ovat kompromisseja em. tekijöiden välillä. Nuoret esimerkiksi suosivat kotona terveellisempiä vaihtoehtoja kuin ravintoloissa, tuntevat ajoittain syyllisyyttä herkkujen syömisestä ja pitävät kotiruokaa arvossa. Ravitsemustieto muuttaa nuorten ruokatottumuksia fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti.
Subject: food trends
food choices
adolescents
food behaviour
nutrition education
ruokatrendi
ruoan valinta
nuoret
ruokakäyttäytyminen
ravitsemuskasvatus
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
karpataa.pdf 479.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record