Raumalace.fi-verkkosivusto itseopiskelumateriaalina

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201210029316
Title: Raumalace.fi-verkkosivusto itseopiskelumateriaalina
Author: Vaara, Maija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201210029316
http://hdl.handle.net/10138/37010
Thesis level: master's thesis
Abstract: The starting point for this thesis has been to develop the website Raumalace.fi which has been set up to teach the basics of bobbin-lace making for the beginners according to the traditional practice of the town of Rauma. The main goal is to find out if the website works as an independent learning material for a total beginner. In addition, I aim to analyse what the user knows after using the material available at the website and how the website could be improved. The website was tested with a group of five people using the usability engineering method of thinking aloud. The test situations were recorded with a camcorder and the material was analysed by comparing the actions and the thoughts of the different participants when they were examining the same point on the website. When more than one participant encountered problems, the situation was analysed with more detail. The challenges encountered with Raumalace.fi learning material were typical to any attempt of teaching a skill over Internet. In addition, there were problems ubiquitous to elementary-level teaching of bobbin-lace making. While the possibility for social interaction is often considered an essential part of any good web-based learning material, it was altogether missing from Raumalace.fi. A recurring question with web-based teaching is also how to keep up the motivation of the students. For many problems encountered by the participants the simple solution would have been to study the material carefully in advance. The difficulties observed in this study, such as recognizing errors and solving problems independently, are familiar for all lace-making beginners. The study shows that Raumalace.fi is fit for purpose even for a beginner to independently teach himself bobbin-lace making. With this learning material one can familiarize himself with the basics of lace making but for deeper learning more material and teaching is required. This is in line with the goals of the website. A few opportunities for improvement were also located such as clarifying the appearance of the site, detailing ambiguous instructions, introducing the possibility for social interaction, and providing the user ways to evaluate his/her own work. Additionally, part of this study included expanding the content of the website.Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli kehittää Raumalace.fi-verkkomateriaalia, jonka tavoitteena on opettaa aloittelevalle pitsinnyplääjälle nypläyksen perusteet raumalaisen nypläysperinteen mukaan. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää toimiiko sivusto itseopiskelumateriaalina käyttäjälle, joka on nypläyksessä täysin aloittelija. Tämän ohella tavoitteena oli analysoida myös mitä käyttäjä osaa sivuston oppimateriaalin läpikäytyään ja miten sivustoa voisi kehittää paremmaksi. Sivustoa testasi viisi koehenkilöä, jotka tekivät sivustolta valitut tehtävät samalla ajatellen ääneen. Koetilanteet videoitiin ja videoaineisto analysoitiin vertaamalla ensin eri koehenkilöiden toimintaa ja ajatuksia heidän ollessaan samalla kohdassa sivustoa. Kohdat jotka tuottivat useammalle koehenkilölle ongelmia, analysoitiin tarkemmin. Raumalace.fi-verkkomateriaalin keskeisiksi haasteiksi nousivat tyypilliset taidon verkossa opettamisen haasteet. Näiden lisäksi osa vastaan tulleista ongelmista oli tunnistettavissa tyypillisiksi kaikelle nypläyksen alkeisopetukselle. Tästä verkkomateriaalista puuttui mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen kokonaan, vaikka se on usein oleellinen osa hyviä verkko-oppimateriaaleja. Verkko-opetuksen haasteeksi nousee aina myös opiskelijoiden motivaation ylläpitäminen. Useaan koehenkilöiden kohtaamaan ongelmaan olisi auttanut tutustuminen oppimateriaaliin huolella jo etukäteen. Tutkimuksessa esiin nousseet vaikeudet tunnistaa virheitä ja ratkaista ongelmia ovat tuttuja kaikille nypläystä aloitteleville. Raumalace.fi-verkkomateriaali osoittautui tutkimuksessa sopivaksi myös aloittelijan itseopiskeluun. Tämän oppimateriaalin avulla on mahdollista opiskella nypläyksen perusasioita, mutta nypläyksen syvällisempään oppimiseen vaaditaan lisää materiaalia ja opetusta toisaalta, mikä vastaa hyvin sivuille annettuja tavoitteita. Tutkimuksessa löytyi muutamia kehityskohteita liittyen sivuston ulkoasun selkeyttämiseen, epäselvien ohjeiden tarkentamiseen, sosiaalisen vuorovaikutuksen mahdollistamiseen ja käyttäjän mahdollisuuksiin arvioida omaa työtään. Tutkimuksen aikana myös sivuston asiasisältöä laajennettiin.
Subject: bobbin lace making
website learning material
learning to know-how
usability engineering
nypläys
käsityö
verkko-oppimateriaali
taidon oppiminen
käytettävyystutkimus
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
raumalac.pdf 1.326Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record